Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/132

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
117
7 AUGUSTI.

bekant, då han blef mycket ond öfver ett så infamt skälmstycke… Jag anser profbiten tillräcklig. Middagen var af en ganska vanlig art och kostade 4 rdr 12 skill. b:ko, hvilket anses här för ett godt köp. Måltiden var till vår förnöjelse slut klockan en kvart efter 7. Baron Stjerneld hade ock budit oss till middag, och detta föranledde oss att fara till honom. Vi kommo i halfäten middag och placerade oss såsom extranäsor vid hvar sitt bordshörn. Sällskapet bestod af gref Löwenhjelm, hofmarskalken Löfvensköld, generalkonsuln Tottie och hr Troilius (translator af svenska sjömansdokumenter). Dagen därpå sågo vi i tidningarna, att svenske ministern den aftonen »entertained a large party of very respectable characters». Vi passerade aftonen hos baron Stjerneld.

Den 7 augusti. Accum hade gårdagen lämnat sitt korrektur på elektrokemiska teorien, hvilket jag med uppmärksamhet granskade och fann allt redigt och riktigt framställdt. I Arfvedsons sällskap gjorde jag honom en visit för att återlämna papperet. Han visade oss sina gasljus; han hade nämligen alla rum i sitt hus upplysta med gas. I ett af dem hängde en lampa, som var likaså rörlig som de vanliga, oaktadt den höll ett rör till gasens inledning uppifrån. Detta går till på ett ganska enkelt sätt.

Berzelius Reseanteckningar sida 117.png

Gasen ledes ifrån taket in i en liten kula af mässing, som nedtill har en stor rund öppning; innanför denna öppning ligger en mässingsknapp, slipad emot kulans insida och sedan väl smord med talg, och genom denna knapp går gasen ut i det rör, som sedan leder honom till öppningen, hvilken öfverallt är lik den jag redan förut omtalat. Lilla fig. i brädden visar, huru inrättningen är. Gasen utdrifves ur gasometrarna endast med en tryckning af ¾ tums vattenhöjd, hvarigenom det icke är svårt att få tapparna fullkomligt täta för så liten påkänning. Ett ljus, som lyser fullt så mycket som en Argandslampa, kostar 4 pund sterl. om året, då det förutsättes att ej brinna