Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/138

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
123
8 AUGUSTI.

På detta sätt fås det för 4 pence glaset, då det däremot på buteljer kostar på somliga ställen 6, på andra 8 pence och på de flesta 1 shilling. Det är i alla fall alltid mycket för dyrt, men som det är en lyxartikel, betalar det en dryg skatt till kronan, hvilken konsumenten får vidkännas.

Jag försökte med anledning af återkommen podager, hvad verkan vinum colchici skulle göra, och tog däraf vid sängdags 60 droppar. Jag har likväl, oaktadt dess bruk fortsattes i några aftnar, ej känt någon verkan däraf, hvarken ond eller god, så att det kanske botar gikt hos botanister men icke hos kemister, likasom vi alla veta, att surkål ej botar frossan hos alla.

Den 8 augusti besåg jag i gref Löwenhjelms sällskap dårhuset Bethlehem, vanligen kalladt Bedlam, och King‘s Bench, som svarar emot vår gäldstuga. Bedlam var nybyggdt för tre år sedan och hade förut varit i en mycket rymligare byggnad vid Moorfield; nu ligger det i västra ändan af Southwark. Åtskilliga kväkares visiter på dårhus och arrester i England hade för några år sedan gifvit anledning till åtal hos parlamentet öfver det sätt, hvarpå de olyckliga behandlades; en sträng revision skedde, många missbruk upptäcktes, och nya förbättringar infördes, som hedra ej endast England utan människosläktet och tidehvarfvet. Vid inrättningen af det nya Bedlam tog man hufvudsakligast till efterdöme ett af kväkarne underhållet dårhus 1 York, märkvärdigt för de många kurer det gjort och därför, att de aldrig fängslat någon, såsom tyvärr alltför ofta sker på dylika ställen.

Bedlam är deladt i tre delar. Den mellersta är minst och utgores af ämbets- och boningsrum för de styrande. De två sidodelarna äro för dårar, och på hvar sida ligger ett särskildt hus för sådana dårar, som i galenskapen begått något brott och som för brist på förnuft ej kunnat annorlunda straffas. Hvarje våning utgör ett enda rum, en lång sal kallad ward, indelad på samma sätt som i