Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/198

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
183
JANUARI—FEBRUARI 1819.

Arcueil ligger en god svensk fjärdingsväg från Paris; man kommer dit från tvenne tullar, Barrière d'enfer och Barrière de Maine. Landet är slätt, består af åkerfält besådda med säd, och här och där ser man öppningar till de kalkstensbrott, hvarifrån man hämtar byggnadsmaterialier till all slags byggnad i och utom Paris. Det är ingenting annat än tyngden, som hindrar att taga upp stycken så stora, att de utgöra hela väggen. Arcueil ligger litet från den stora landsvägen i sluttningen af en backe, som utgör ena sidan af en dal, där en liten å eller rättare större bäck flyter fram. Laplace och Berthollet hafva här hvar sitt hus, bägge ganska väl och elegant konditionerade och båda omgifna af hvar sin park. Laplaces är stor och full af gamla skyhöga träd och med detsamma mindre städad, men därföre ej mindre vacker. Berthollets är mindre till omfång, snygg som ett dockskåp och bildad under hans och i synnerhet fruns omvårdnad. Huset ligger midti parken, och laboratorium har utgångar på båda sidor till trädgården. Den är nu grön, likväl endast af det ännu ej döda höstgräset, alla mindre ömtåliga rabattväxter skjuta skott, många visa knoppar, och de tidigare blomma redan, bland hvilka i synnerhet utmärka sig åtskilliga species af genera vinca och thlaspi. En buske, hvars namn jag ej minnes, står helt grön och i full blomma fyra alnar från laboratoriidörren. Nedanför oss ligger en by, men som lyckligtvis, oaktadt den är helt nära, ej synes från något ställe af Berthollets hus eller park, och öfver dalen går en aqueduc till Paris, hvaraf några hvalf, byggda af Julius Cæsar, ännu stå kvar och vittna om den ofantliga prakt, hvarmed allting då gjordes.

I laboratorium sysselsätter jag mig med analysen af några mineralier, nämligen euklas, wavellit, harmotom och några flera. Jag har måst göra ett försök öfver koboltoxidens sammansättning, emedan Berthier påstår, att Rothoffs undersökning gifvit ett oriktigt resultat; men jag har funnit så nära detsamma som Rothoff. Det