Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/199

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
184
UPPEHÅLLET I PARIS.

förargar mig, att man på så lösa grunder eller på illa gjorda försök vill öfverändakasta godkända arbeten.…111

Jag har fått bref från den almrothande mannen,112 hvilken underrättar mig, att han i slutet af nästa månad kommer hit, hvilket fägnar mig ganska mycket, hvarmed du kan hälsa honom. Gif honom i kommission mina stenar åt Haüy och säg honom, att någa stuffer af mangankisel från Långbanshyttan och Klapperud skulle vara välkomna här, helst de äro alldeles obekanta i Paris. Dito hedenbergit, Hesselkulla natrolit eller ekebergit samt botryolit. Af den senare har jag en blockstor stuff, som du kunde med Almroths hjälp slå sönder, så att åtminstone en halfva däraf eller en tredjedel blir kvar i mitt paradskåp, och resten ända till smulorna kan Almroth, om han vill, föra med sig.…

Paris den 1 mars 1819.

Jag vistas ännu på Arcueil, ehuru jag skrifver detta i Paris, Jag tror nästan, att jag denna gången öfverskridit de tre veckorna,113 men jag är så sysselsatt på Arcueil, att där ingen tid är att tänka på brefskrifning. Hela dagen är jag i laboratorium till klockan 5 à ½ 6, då vi äta middag, och sedan sitter jag och dels pratar, dels läser med mitt älskvärda värdfolk. Jag minnes ej, om jag för dig nämnt den förunderliga likhet jag funnit emellan mitt vistande på Arcueil och det i Falun;114 det har fortfarit sig likt ända igenom.

Jag har gjort flera mineralanalyser redan. Den af euklasen är slut, den fanns vara GS+2AS;115 galmeja, n. b. den kristalliserade och som Haüy kallar zinc oxidé électrique, är 2ZiS+aq,116 crichtoniten, som man ansett vara en zirkonart, är ett species titanjärn, hvars sammansättning kommer nära menakan. Hvit svafvelkis (pyrite blanche H.), som har en annan kristallform än den gula, som sönderdelas i luften och således synes vara en annan art än den vanliga, har jag funnit vara ända i de sista decimalerna