Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/207

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
192
UPPEHÅLLET I PARIS.

en sjuklig besynnerlighet i nervsystemet som ofta åbragt aldrig kan vara utan skadliga följder …

Paris den 12 maj 1819.

… Jag skickar dig här innelyckt en kopia af mitt bref till gumman Tawast.127 Därjämte skickar jag ett bref till geschwornern Arosin på Bispberg, hvilket jag ber dig vara god och försegla samt afsända. Det angår molybden-utskeppning. Jag har tagit varor hos Robiquet för 400 fr., som jag ej fått betala på annat sätt [än] att hafva pengarna till molybdens betalning, så långt de räcka.128 Det vore väl, om man kunde skicka ut något molybden på denna sommar. Bland de saker jag tagit hos Robiquet, äro 5 skålpund rent kaustikt kali, hvaråt du torde mysa, helst det kan för en längre tid värja oss från att sörja för anskaffandet af denna svårfångna artikel.

Jag hade hoppats kunna skicka dig i dag ritning på ugnarna till kolbränning och ättikdestillering på en gång,129 men göromålen samla sig mot slutet nu så tätt, att jag har ondt om stunderna. Jag har i dag genomgått salpeterraffineringsprocessen på arsenalen och haft 5 timmar att göra med redaktionen af hvad jag sett.130 I morgon bittida skall jag med Dulong, Clément och Gahn fara ut till Jouy för att bese det magnifika kattunstryckeriet, tillhörigt Oberkampf, om lördag skall jag med Chaptal fara ikring på lasaretterna, om söndag bese samlingarna i École des mines och i nästa vecka göra tvenne resor, en till spegelfabriken i S:t Gobain med Vauquelin och en till krutbruket i Essonne med Gay-Lussac. Du ser således, att jag får luffa hederligt min tjocka lekamen.

Gref Löwenhjelm hade i förrgår på konungens kröningsdag ett hejdundrande kalas med illumination, pukor, trumpeter och champagnevin, hvar af jag drack några glas. Detta har bekommit mig dumt, sedan jag nu funnit, att jag mår bäst, när jag såsom Johannes döparen dricker vatten med och utan socker. I afton äter H. M:t