Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/209

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
192
UPPEHÅLLET I PARIS 1818—1819.

lådor, af hvilka den ena tillhör Aug. Arfvedson och den andra mig. Den föra innesluter Arfvedsons samling af instrument och mineralier, som ej är stor, den andra innehåller Breguets termometrar131 samt en glasglob. N:o 11 innehåller ugnar, mineralier och åtskilliga instrument. N:o 13 innehåller böcker och instrument, n:o 14 böcker och kläder (n. b. gamla), n:o 17 och 18 porcelaine (n. b. blott kemiskt). N:o 7 och 12 äro två små lådor till bergskollegium, af hvilka den ena innehåller stenar och den andra Annales des mines. Tillika kommer en oompackad låda med mineralier till Swedenstjerna.

Af misstag finner du på tvenne packor mitt märke I.Bz, den ena märkt med n:o 3 fragile och den andra med n:o 6. Den förra tillhörer Rumigny eller är åtminstone här lämnad såsom honom tillhörig och håller förmodligen bronsarbeten. Med denna låda inträffar den möjligheten, att den är förblandad med 1 eller 2 af mina; således om du skulle finna, att brons förefaller i en af mina för glas uppgifna lårar, så lägg tung hand på n:o 3, som då är min glaslår. N:o 6 är en koffert full med gamla kläder, som tillhörer Tersmeden och Cederström och som af misstag också fått mitt namn, därigenom att alla dessa och ännu flera kistor emballerades af samma karl på gården i ministerns hotell.