Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/28

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
14
DAGBOK UNDER SOMMAREN 1812.

kännedom af kinesiska språket, och mr Dollond, son af den namnkunnige opticus10 och, som man säger, en värdig son af honom. — Jag förbigår med flit observatorii instrumenter, hvilkas användande är mig obekant, och jag blygs att bekänna, det jag vid detta tillfälle hellre njöt den sköna utsikten öfver Themsen och London från observatorii salong än följde instrumenternas besiktning. — Sällskapet dinerade tillsamman på ett skönt, stort värdshus, beläget på Blackheath nära observatorium. Jag hade Wollaston och Young till grannar. Obekant med engelska maneret att begära hvad mat man vill hafva, och okunnig om rätternas namn, blef min middag visserligen ganska knapp, men jag njöt sällskapet så mycket mer. Dinéen betalades pr quota och kostade en guinea (10 rdr 24 sk. rgds) på person. Jag har aldrig haft så stort nöje för så civilt pris som detta. Efter måltiden togs te och kaffe tillsamman hos mr Pond och serverades af hans fru. Det föreföll mig besynnerligt nog att se kaffe serveras i kopp utan fat, som blef kvarstående på bordet. — Jag gick hem i sällskap med dr Young under hvarjehanda intressanta vetenskapliga samtal.

4 juli. Lördag. Jag gick efter skedd invitation till Davy på dejeuner. Jag infördes i ett rum en trappa upp i ett förmak, där så mycken magnificens rådde, att jag begynte tro mig hafva gått vilse och att det fanns en annan sir Humphry än kemisten. Men saken är den: Davy efter att hafva väckt Europas uppmärksamhet väckte äfven sin egen nations och blef i afseende på sitt stora rykte ett så kalladt godt parti för ett rikt fruntimmer, som önskade att vinna anseende. Han fann detta fruntimmer i mistress Jane Kerr, en ung änka[1] af 4,000 pund sterling i årlig

  1. Efter en matsmältningsmaskin vid namn Apreece, son af sir Thomas Apreece, som ännu lefver. Hon hade med denne inga barn. Hon själf är dotter af en kirurg, som gjort ganska stor fortune i Ostindien, men som var för dålig att slå sig ut i England.11