Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/288

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


Resan till Chamouny och Schweiz.

21 juli — 2 augusti 1819.

Vädret hade blifvit elakt. Himmelens fenster öppnade sig från middagsstunden den 20, och vatten öste ned öfver Genève, så att vi knappast kunde komma ut för att taga afsked af några personer. Gamle Jurine sade oss: »Êtes-vous fous, vous voulez partir par un temps comme celui-ci». Vi föreburo vårt hopp om bättre väder och blefvo orubbade i vår föresats. Saussure och de La Roche besökte oss på aftonen; vi lärde dem att göra böjliga rör af resina elastica.164 Senare på aftonen togo vi te hos fru Prevost, där vi tillika fingo taga afsked af Marcet och hans fru. — Våra saker afskickades följande morgon kl. 5 med en voiturier till Lausanne för att där emottagas på värdshuset Lion d‘or, och själfva satte vi oss i er char-à-banc, ett slags himlavagn, hvaraf jag längre fram skall lämna en ritning,165 och begåfvo oss på vägen till Chamouny. Himmelen var öfverallt jämnmulen, och de ofantliga berg, hvaraf vägen på båda sidor omgafs, voro till två tredjedelar insvepta i molnen. Mot middagen började ett starkt regn, som fortfor hela dagen. Som vi voro betäckta, hade vi väl egentligen icke något ondt af vattnet, men det var oss rätt oangenämt att icke kunna få något det minsta begrepp om den trakt af Alperna, som vi nu foro igenom. Vi hade samma häst och kusk hela dagen och gjorde således en ganska kort dagsresa af ungefär 5 svenska mil. Vi inhämtade middagsmålet på ett tämmeligen godt värdshus i en liten stad näst inom Savoyens gräns, kallad Bonneville, som ligger i en ganska angenäm dal vid foten af berget le Môle.