Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/308

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
292
I CHAMOUNY OCH SCHWEIZ 1819.

Murten. Resande pläga beta sina hästar i Murten och låta ro sig öfver sjön till en höjd, hvarlfrån man ser Neuchâtel och dess sjö. Tiden tillät oss icke att följa detta exempel. Det var vid Murten, som Karl den djärfve (eller rättare den förmätne) vågade en batalj mot bernarne och som de i sjön dränkte 10,000 man af hans armé. Ett kapell, som uppbyggdes af de slagna burgundernas ben, finnes nu ej mer: det förstördes i revolutionskrigen. Vi dinerade kl. 12 i Gross-Cummin i kanton Bern. Efter maten bestego vi en närbelägen höjd, hvilken består af en högst egen sandsten hörande till gråvacke. Den ar så lös, att man nästan kan gräfva den med spade, och man hade långs åt vägen i bergväggen gjort en mängd af svinstigor, hvilkas dörrar i början läto oss förmoda ingångar till några sten- eller malmbrott. Klockan mot 4 nalkades vi Bern. En bred väg, i flera rader planterad med italiensk poppel, tillkännagaf, att vi nalkades en rik stad. En myckenhet af folk vandrade till staden.

Bernskornas dräkt är så utomordentlig, att den väcker hvars och ens uppmärksamhet. Den är mera ful än vacker, men den har något helgdagslikt, som gör, att då man ser många tillsamman, det ser klädt ut … Under det vi betraktade dessa utsmyckade kvinnor, som vi öfverallt mötte eller åkte förbi, anlände vi till Bern, hvars forna fästningsverk, nu använda till en promenad, göra avenyen högst angenäm. Man affordrade [oss] våra pass, som vi skulle få oss tillskickade i hotellet. Vi intogo på värdshuset Falken, ett ganska stort och vackert värdshus. Efter någon hvila begåfvo vi oss beledsagade af en hyrlakej att bese stadens märkvärdigheter. Af dessa sågo vi först naturalkabinettet, som var ganska vackert och utmärkt väl vårdadt. Det innehöll samlingar af mineralier (bland hvilka fanns en bergkristall af tre kvarters längd och åtta tums diameter med fullkomligt redig form och genomskinlig, bördig från S:t Bernhard), af fåglar och uppstoppade djur, alla från Schweiz. Här förvarades också porträtt af stora