Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/309

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
293
29 JULI.


män, bland hvilka vi i synnerhet anmärkte Hallers. Här var ock en gipsbyst af honom, hvilken syntes vara gjord fullkomligt efter naturen. Både bysten och porträttet voro dekorerade med Nordstjärneorden. Det fägnade mig mycket att förnimma, att denna orden varit dekorerad med en sådan stjärna, den behöfver det rätt väl. Bredvid kabinettet var en liten botanisk trädgård, som innehöll förnämligast de i schweiziska alperna befintliga märkvärdigare växter. Här står en marmorbyst af Haller, upprest på statens bekostnad, enligt hvad inskriften på piedestalen utvisar. Härifrån gingo vi att bese kyrkan, som är en ganska vacker götisk byggnad. Inuti har den ingenting särdeles utmärkande. Utanför kyrkan är en med träd planterad plan åt Aar-floden till, som likväl ligger 250 alnar högre än floden och har mot floden en af sten murad tvärvägg. Här har man en ganska vacker utsikt öfver floden, och på afstånd ser man de märkvärdiga bernska alperna: der Grimsel,174 das Wetterhorn, das Schreckhorn, die Jungfrau o. s. v., som med sina snöbetäckta toppar begränsa horisonten. Vi sågo af dessa intet spår, emedan luften omkring var ganska töcknig, oaktadt himmelen annars var nästan klar. I muren, som omger denna plan åt den tvärstupande sidan, sitter en grafsten efter en församlingens pastor, hvilken i sin ungdom föll af en häst vid branten och kastades ned på gatan, som löper därunder. Han bröt af en arm och ett ben, men behöll lifvet. Han dog i sitt 75:e år efter att i 40 år hafva varit präst i församlingen.

Den franska editionen af Ebel,175 som tjänte oss till ledsven, tillkännagaf, att tätt bredvid staden vid flodens strand borde finnas naturliga varma bad och att promenaden dit vore ganska angenäm. Vår hyrlakej, som skulle ledsaga oss dit, förde oss till en series af badhus vid Aar-floden, just under den höga kyrkogårdsmuren, men vi erforo snart, att här ej gafs annat än artificiellt värmda bad och att detta hus var mer än badhus. Lakejen påstod, att man ej kunde med beder vända om utan att åtminstone