Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/334

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
318
RESAN I TYSKLAND 1819.

Den som viste kabinettet, höll ett slags föreläsning för åskådarne, hvilkas antal var ganska stort, men föreläsningen var ett magert och dumt charlataneri. — Efter måltiden togo vi afsked af Gmelin och reste med en Hauderer, som vi ackorderat till Nürnberg för 42 gulden. Vi hunno till Schorndorf till natten.

Den 11 augusti hunno vi till Ellwangen.

Den 12 augusti till Ansbach. Här gjorde vi en liten promenad kring staden, som är liten, men utmärkt vacker. Här var marknad, men man höll på att slå igen stånden. Staden har ett vackert slott och en skön park, i hvilken vi promenerade en stund.

Den 13 augusti anlände vi kl. 12 till Nürnberg. Efter måltiden skaffade vi oss en hyrlakej, som skulle visa oss stadens märkvärdigheter. Vi sågo först slottet, som är märkvärdigt för sin ålder; en stor del däraf är sedan 900-talet. Det består af torn och andra gammaldagsbyggnader, utan symmetri hopsatta till ett oordentligt helt och befästade. Slottet ligger på ett sandstensberg öfver den öfriga delen af staden, så att man därifrån har en skön utsikt. Vi besågo rådhuset, den så kallade Schöne Brunnen samt åtskilliga kyrkor och broar. Sedan besökte vi bokhandlaren Schrag, som lämnade mig de sist utkomna häftena af Schweiggers journal och af Buchners repertorium,198 hvilka han vanligen brukar skicka mig till Stockholm. Därtill gjorde han mig present af en nyss utkommen beskrifning af Nürnberg.

Vi ackorderade sedan om en hyrkusk till Freiberg; man viste oss på en änka, som begärde 38 gulden (88 rdr b:ko); som hon ingenting ville slå af, så hörde vi oss om med postvagnen; den som gick från Nürnberg till Hof, var en riktig diligens, väl konditionerad, men sedan skulle man åka resten af vägen i en spjälvagn utan all slags upphängning samt resa både natt och dag och ändå icke komma fortare fram än med en hyrkusk, emedan