Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/381

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
365
ANMÄRKNINGAR.

som en synnerligen begåfvad, älskvärd och oegennyttig man. Han har af trycket utgifvit flera arbeten, bl. a. en öfversättning till engelskan af Berzelii afhandling om djurkemiens framsteg. Kort tid efter Berzelii vistelse i London utnämndes Brunmark till kyrkoherde i Munktorps församling af Västerås stift, en befattning som han dock aldrig hann tillträda, enär han redan 1814 afled under ett besök i hemlandet.

6. Möjligen Johan Elias von Langenberg, sedermera konsul och notarius publicus i Stockholm, f. 1792, d. 1849, eller hans yngre broder Robert, f. 1796, d. 1825. Dessa bröder voro kusiner till sedermera chefen för handelshuset Tottie & Arfwedson i Stockholm, Karl Ahraham Arfwedson, och det är därför mycket väl tänkbart, att någon af dem vid denna tid kan ha vistats på Totties kontor i London.

7. Utan tvifvel den Per Göran Burén (af östgötasläkten B.), om hvilken det uppgifves, att han under början af 1800-talet vistades i London och idkade grosshandel; son af Johan Daniel Burén på Broby i Strå socken af Östergötlands län och Margareta Zetterling; afled ogift i Stockholm 1856.

8. Miss Linwoods Exhibition hade vid denna tidpunkt existerat i fjorton år; den öppnades nämligen 1798. Ännu 1841 fanns den i London tillgänglig för allmänheten och betraktades enligt samtida uppgifter såsom en af stadens största sevärdheter. Ett prof af miss Linwoods konst, Napoleon I:s porträtt, förvaras ännu på South Kensington museum.

9. Man erinre sig, att detta skrefs före myntrealisationen. Kursen var under dessa år underkastad stora förändringar. Så gällde enligt Berzelii här lämnade uppgifter 1 engelsk shilling år 1812 24 sk. rgds men år 1818 omkring 32 sk. Jfr s. 113 m. fl. ställen.

10. Med den »namnkunnige opticus» afses John Dollond, f. 1706, d. 1761; denne, som härstammade från en fransk hugenottfamilj, idkade ursprungligen sidenväfveri i London till omkr. 1752, då han i förening med sin här omtalade son Peter D. grundade en optisk verkstad; han lyckades därefter inom kort förvärfva ett ansedt namn på optikens område genom flera viktiga uppfinningar och förbättringar, bl. a. af akromatiska kikare o. s. v.