Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/382

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
366
ANMÄRKNINGAR

11. Enligt Leslie Stephens Dictionary of national biography var lady Davy enda dotter af Charles Kerr, en köpman på Antigua, död 1796. Hennes giftermål med Apreece ägde rum 1799, med Davy den 11 april 1812. Lady Davy räknade madame Staël bland sina väninnor och ansågs hafva tjänat denna till modell för hennes »Corinne». Antagligen var det denna vänskap, som föranledde madame Staëls ifver att mäkla fred i den kort efter Berzelii besök i London utbrutna oenigheten mellan honom och Davy. Se Själfbiogr., s. 66.

12. Kort förut (1810) hade Davy framträdt med den uppfattningen, att kloren, som man dittills efter Lavoisiers föredöme betraktat som syrsatt saltsyra (acide muriatique oxygéné), i själfva verket vore att enkelt grundämne, för hvilket han föreslog namnet chlorine. Som bekant uppträdde Berzelius länge som en ifrig motståndare till denna åsikt.

13. Elements of chemical philosophy, som utkom i London 1812. Berzelii exemplar af detta verk, försedt med Davys egenhändiga tillägnan: »From the author», finnes på Vetenskapsakademiens bibliotek i Stockholm.

14. Den omtalade analysen af antimonoxiderna är offentliggjord i Berzelii afhandling »Försök till ett rättfärdigande af de teoretiskt kemiska åsikter, på hvilka den systematiska uppställningen i mitt försök till en förbättring af den kemiska nomenklaturen grundar sig», K. V. A. handl. 1812, s. 187. Närmare detaljer öfver den vid detta tillfälle mellan Berzelius och Davy förda diskussionen finnas i Själfbiogr., s. 59.

15. Den af Clément och Desormes 1806 uppställda förklaringen öfver svafvelsyrans bildning skiljer sig från den nutida företrädesvis däruti, att vattenångans roll vid processen i fråga icke finner något klart uttryck. Däremot hafva de nämnda forskarne uttryckligen betonat kväfoxidens betydelse såsom syreöfverförare mellan den atmosfäriska luften å ena sidan och svafvelsyrligheten å den andra. De hafva äfven framhållit vattnets förmåga att frigöra kväfoxiden (le gaz nitreux) ur dess »förening med den bildade svafvelsyran». — Af Berzelii skildring kan man lätt erhålla den föreställningen, att de sedermera s. k. blykammarkristallerna (eller, som han uttrycker sig, »föreningen af de båda syrligheterna») nu för första gången framställdes och iakttogos af Davy. Detta är emellertid så