Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/394

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
378
ANMÄRKNINGAR

förut i slam från svafvelsyrefabriken i Gripsholm anträffade metalloiden selen, kunde han samtidigt meddela, att det nya grundämnet af honom påvisats såsom väsentlig beståndsdel i tvenne mineral, nämligen dels eukairiten, förut betraktad som en tellurmalm, dels den dittills obekanta selenbundna kopparn, båda från Skrikerum i Småland. Det prof af det sistnämnda mineralet, som Berzelius nu medförde till London, härstammade med all säkerhet från samma fyndort.

75. Denna förhoppning gick äfven i uppfyllelse. Under sin vistelse i Arcueil hos Berthollet lyckades Berzelius att på ett slutgiltigt sätt utreda wavellitens sammansättning, rörande hvilken man förut hyst mycket oklara föreställningar. Mineralet i fråga anträffades först af en dr Wavell i ett skifferbrott vid Barnstaple i Devonshire och kallades sedermera af Babington wavellit efter upptäckaren. Det analyserades för första gången af Humphry Davy, som fann det bestå af lerjordshydrat med en obetydlig mängd kalk som tillfällig beståndsdel (Philos. Transactions 1805). På Davys auktoritet hölls denna uppfattning för god under mer än ett årtionde. Af teoretiska skäl uttalade emellertid Berzelius 1815 den förmodan, att wavelliten innehölle lerjorden förenad antingen med »flusspatsyra» (fluorväte) eller med någon annan syra, hvilket bekräftades dels genom hans här skildrade blåsrörsprof, dels och i ännu högre grad, genom hans i Arcueil utförda fullständiga analys, som utvisade, att mineralet såsom väsentlig beståndsdel innehöll fosforsyra till icke mindre än 33 procent af totala vikten. Att Fuchs kort förut (1818) likaledes påvisat mineralets fosforsyrehalt, hade vid denna tid uppenbarligen ännu icke hunnit till Berzelii kännedom. En af de wavellit-stuffer, som Berzelius vid här omtalade tillfälle erhöll till skänks af Leach, förvaras ännu i Stockholms naturhistoriska riksmuseum under n:r 6044.

76. Barnhuskällaren och Barnhusgården benämndes ett på Berzelii tid välbekant värdshus och förlustelseställe vid Drottninggatan i Stockholm. Värdshuset, som nedbrann 1844, var beläget på samma tomt som det nuvarande Hotell Fenix.

77. Mac Michael var en af Berzelii första utländska lärjungar; han vistades i Stockholm 1813—1813. Jfr Själfbiogr. s. 66.

78. Då Prout i kemiens historia företrädesvis är känd som upphofsman till den efter honom uppkallade och icke minst af