Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/405

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
389
ANMÄRKNINGAR.

131. Breguet hade kort förut (1817) uppfunnit och beskrifvit sin bekanta metalltermometer. Jfr Annales de chimie et de physique, tome V, s. 312.

132. De s. k. Fontainebleau-kristallerna (Chaux carbonatée quarzifère, Haüy): kalkspatkristaller inneslutande en stor myckenhet sandpartiklar. stundom ända till 60 % och därutöfver. I Riksmusei samlingar i Stockholm finnes en låda innehållande dylika »sandstenskristaller», hvilka enligt vidfogad etikett blifvit insamlade af Arfvedson under den här skildrade utflykten.

133. Att döma af framställningen i Själfbiografien (s. 57) skulle denne Fonchal (eller Funchal, som namnet äfven skrifves) varit identisk med den markis de Souza, som på 1790-talet i egenskap af portugisisk minister vistades i Sverige. Hans fullständiga namn var i sådant fall José Maria de Souza-Botelho. Född 1758 i Oporto, utnämndes denne 1791 till ministre plénipotentiaire i Stockholm, där han kvarstannade till 1795, då han i samma egenskap förflyttades till Danmark. Återvänd till Lissabon 1799, befordrades han 1802 till ministerposten i Paris, hvilken han emellertid på grund af iråkade misshälligheter med brittiska kabinettet redan följande år måste lämna. Han fortfor dock att bo i Paris, där han allt mera ägnade sig åt litterära sysselsättningar och där han 1825 afled.

134. Ordet är i manuskriptet på grund af ändringar och öfverskrifning nästan oläsligt, men torde med säkerhet böra tolkas såsom här skett, då det tydligen är fråga om en lätt i ögonen fallande åkomma och då struma i dessa bergstrakter är endemisk.

135. Barnbördshuset i Stockholm var, innan det 1858 flyttades till sin nuvarande plats på Kungsholmen, beläget invid Rödbodtorget i öfre delen af kvarteret Rosenbad (Fredsgatan 19).

136. Denna itinéraire finnes ännu kvar i original. Då den i hufvudsak varit bestämmande för Berzelii och hans följeslagares marschruta genom Frankrike, torde dess återgifvande här icke sakna sitt intresse:

De Clermont.

1:ère journée. Prendre des chevaux à Clermont et un guide. 1:o. Monter au Puy de Dôme par la grande route.