Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/412

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
396
ANMÄRKNINGAR

158. Théodorede Saussures fader var den berömde geologen Horace Benédict de S. (f. 1740, d. 1799).

159. Eisspath kallades af Werner en vattenklar, kristalliserad fältspatvarietet (ortoklas), anträffad i silikatblock på Monte Somma, i Albanerbergen o. a. vulkaniska trakter. Synonym: rhyakolit (G. Rose).

160. Radix ratanhiæ, roten af en i Peru inhemsk buske, Krameria triandra, var vid denna tid en för Europa tämligen ny drog; den upptogs i franska farmakopén 1818. Peschiers kramersyra eller ratanhiasyra, som den äfven kallas, omtalas ännu i 5:e upplagan af Berzelii Lehrbuch der Chemie (1847), där sju olika salter af densamma beskrifvas. Den synes sedermera hafva blifvit utmönstrad ur den kemiska handbokslitteraturen, såvida den icke får anses identisk med ratanhin, en kväfvehaltig substans af sammansättningen C10H13NO3 med såväl basiska som sura egenskaper.

161. Den här åsyftade afhandlingen, hvars titel lyder »Sur la décomposition de 1'amidon à la température atmosphérique par l'action de 1'air et de l'eau», återfinnes i Annales de chimie et de physique XI, 379 (1819). — Bergoljan från Amiano i dåvarande hertigdömet Parma användes vid denna tid som gatubelysningsmedel i Genève. Den hade kort före Berzelii besök likaledes varit föremål för en undersökning af Saussure, som utrönt dess procentiska sammansättning och dess förhållande till åtskilliga kemiska reaktionsmedel. Bibiiotèque universelle IV, 116 (1817).

162. Den farhåga Berzelius här för egen del uttalar, skulle några år senare mycket riktigt gå i fullbordan: man erinre sig missödet med den s. k. äldre torjorden, som B. alltsedan 1815 trott sig finna i åtskilliga svenska mineral men som han 1824 själf visade bestå af basisk fosforsyrad ytterjord. I olikhet med »den stackars Peschier» lyckades emellertid Berzelius inom kort på ett glänsande sätt godtgöra sitt misstag genom upptäckten af den verkliga, s. k. nyare torjorden (1828).

163. 1 gran = 0,062 gram.

164. Konsten att sammankoppla glasrör o. d. medels kautschukligaturer var före Berzelius okänd. — De la Roche är antagligen felskrifning för de la Rive.