Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/50

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
36
DAGBOK UNDER SOMMAREN 1812.

var så ojämn och blandad med regn, att vi togo för afgjordt, att gref Fonchal ej skulle komma, och reste därföre därifrån. På aftonen blef det likväl rätt skönt väder; emellertid hade ministern blifvit afskrämd liksom vi.

I återvägen till London foro vi genom Richmond, besågo åter Richmond Hill och dinerade i ett magnifikt värdshus just på toppen af kullen, där vi njöto den härligaste utsikt. Efteråt gjorde vi visit hos lord Crawford,29 en ganska estimabel och förmögen man; han gjorde oss present af sina poetiska skrifter och förbehöll sig, att vi någon dag skulle komma dit och äta middag. Vi togo vägen från Richmond genom Chelsea, där vi gjorde visit hos konsuln Grills fruntimmer. Fru Grill är ett hyggligt fruntimmer och hennes döttrar fullvuxna och något mera till. Mamsellerna förstodo icke ett enda ord svenska, utan man måste för dem uttyda innehållet af några ord, som jag sade åt modern, oaktadt jag för ett par år sedan hörde dem tala svenska skapligt väl i Stockholm.30 Hvilket förträffligt dragarepar vid svarta tjurens resa uppför glasberget! — Och hvad jag hatar grufligt sådana ynkryggar, som hålla sig för goda att vara svenskar.

22 juli. Onsdag. Jag frukosterade hos Edmund Davy och W. More. Vi passerade en stor del af dagen på laboratorium i Royal Institution. Jag åt middag hos Brunmark.

23 juli. Torsdag. Frukost hos Marcet. Vi fortsatte försöken på svafvelbundet kol, som brändt i syrgas producerade kolsyra. Jag åt middag med Engström hos Pagliano's, hvarefter vi sågo spektaklet i Haymarket, som hvarken var bra eller dåligt. En af aktörerna utmärkte dg i rollen af engelsk low spirit på ett alldeles förvånande sätt.

24 juli. Fredag. Migrän höll mig på soffan till kl. 6 e. m., då jag steg upp och klädde mig för att dinera