Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/62

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
48
DAGBOK UNDER SOMMAREN 1812.

hvarandra, på hvars baksida står Concordia militum Manlius imp. Detta mynt har sedan gifvit anledning till en värdshusskylt i grannskapet; stället kallas af skylten Cross hands. — Vi kommo kl. kring 3 till Bath, där vi dinerade tillsamman; efter maten gjorde vi en promenad till en ganska väl byggd gata kallad Poultry street,34 och sedan Tennant rest kl. 6, gick jag ensam att göra en promenad kring Bath, som icke ar större stad, än att man kan på ett par timmar genomvandra större delen däraf. Bath ligger i en fördjupning, formerad af flera sammanstötande, ganska stora kullar, och sträcker sig tämmeligen högt upp på somliga af dessa, så att man där har en ganska god vy af resten af staden. Den är nästan hel och hållen sammansatt af små palatser, byggda af portlandsten på det sätt, att flera husägare öfverenskommit att gifva deras samfällda hus på gatsidan utseende af ett enda. Vid närmare betraktande finner man likväl, att husen här liksom i London äro smala och aldrig afvika från den allmänna regeln en port och två fönster i nedersta väningen. Köken äro här som i London souterrainer. Man har i Bath mycken prédilection för en sammanställning af hus i månformig figur, hvilket också är ganska vackert, så som det här är utfördt. I detta hänseende är det runda torget, kalladt The royal circus, märkvärdigt; det är cirkelrundt, omgifvet af ganska vackra hus och har midt uti en grön plantage likasom Londons squarer. Vidare utmärker sig The royal crescent, en halfmånformig, magnifik byggnad, som ligger i sluttningen af en kulle, så att den kan ses på ganska långt afstånd. Ofvanför denna ligga på samma höjd ännu tre andra halfmånar eller så kallade crescents, nämligen Somerset place, Lansdown place och Upper Camden place, af hvilka i synnerhet de två första äro ganska vackra, men i anseende till den höjd, hvarpå denna delen af staden är belägen, äro gatorna så branta, att det är till en del besvärligt att promenera dit upp, ehuru ställets skönhet väl lönar arbetet. Hvad som gjort Baths uppkomst, är dess