Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/74

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
60
DAGBOK UNDER SOMMAREN 1812.

20 augusti. Torsdag. Jag satt hemma till kl. 6 för att sluta den påbegynta afhandlingen om animaliska vätskors sammansättning. Jag gick då att möta dr Marcet i Royal Institution; vi gingo tillsamman därifrån till lord Selkirch, som hade budit oss till middagen. Både lord och lady Selkirch voro unga och i hög grad älskvärda; båda voro till på köpet amatörer i kemien. Vi passerade där en ganska angenäm aftonstund till kl. 9, då vi gingo därifrån. Lord Selkirch inviterade mig starkt till Edinburgh och med detsamma till hans egendom i grefskapet Selkirk. — Vi gingo nu till dr Bateman, där en samling af medici, som studerat i Edinburgh, sammankomma och supera en gång i månaden; de kalla denna sammankomst Edinburgh-club. Vi blefvo där till kl. 1. Sällskapet hade hvarjehanda samtal om vetenskapliga ämnen, ehuru den[na] afton ingenting intressant föreföll.

21 augusti. Fredag. Jag skref bref till Pontin och Brandel.50 Åt middag hos Pagliano med Engström och gick därifrån på Haymarket theatre. Man gaf Look at home, en eländig pjäs, till hvars namn jag ingen anledning finner i själfva pjäsen.

22 augusti. Lördag. Försöken fortsattes hos Marcet. Jag gjorde sedan en visit hos Accum. Dinerade hos Pagliano och gick efter maten till Wedgewoods salubod, 3 i York street, där jag uppköpte ett par dussin mortlar och en hop andra tillhörigheter för såväl mitt som det publika laboratorium i Stockholm. Sedermera gick jag till Cary, beställde mig platinadeglar i parti samt köpte en liten differentialtermometer.

23 augusti. Söndag. Försöken fortsattes hos Marcet. Jag dinerade och passerade aftonen hos mr Achard.

24 augusti. Måndag. Jag köpte böcker åt Ekström hos Murray, som uppgingo till 2 pund 18 shill.