Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/76

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
62
DAGBOK UNDER SOMMAREN 1812.

jag dinerade med Engström hos Pagliano; efter maten besökte vi spektaklet i Haymarket, och efter första pjäsens slut gingo vi i ett ostronshop i Piccadilly och togo en liten supé af ostron.

29 augusti Lördag. Försöken fortsattes hos Marcet. Då jag var färdig att gå, kom Tennant, som dagen förut anländt från landet, och vi kommo öfverens att dinera tillsamman hos Brunet i nästa hus till mitt logis, hvilket ock verkställdes, och den kemiska trion hade ganska roligt.

30 augusti. Söndag. Försöken fortsattes hos Marcet. Jag dinerade hos E. Davy och W. More. Efter maten gjorde vi en promenad i S:t James‘ park, hvarunder E. Davy berättade mig, att hans kusin, sir Humphry, alldeles afrådt honom från att kontinuera sina kemiska studier, sagt honom, att han långt ifrån att någonsin kunna bli den förste i vetenskapen icke skulle bli ens den tredje eller fjärde och att han gjorde bäst att studera blott mineralogien. E. Davy begärde mitt rad. Jag svarade honom, att för en person, som har sitt underhåll gifvet, är det bäst att välja det studium man mest älskar; och då man åter behöfver tänka på, huru man i framtiden skall vinna sin bärgning, måste man välja det, hvarmed man kan blifva mest användbar; tilläggande, att mineralogien visserligen aldrig kan bidraga att ge soutien åt andra än dem, som göra handel med mineralier till sin födkrok. — Edmund Davy är just icke något geni, men han har mycken drift och arbetsamhet, och han skall med tiden blifva en ganska oklanderlig kemist, sådan ungefär som Bucholz, Rose eller någon af dessa, som mindre genom stora snillegåfvor än oförtruten arbetsamhet gjort sig aktade och gagnat vetenskapen51 — Då jag sammanlade med E. Davys förtroende, hvad jag af Marcet hört, att sir Humphry innan sin bortresa ålagt medledamöterna af direktionen i Royal Institution att hålla Edmund från laboratorium och