Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/82

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
68
DAGBOK UNDER SOMMAREN 1812.

en kanin och en rapphöna, Marcet bom på samma kanin och några rapphöns och jägaren äfven på en mängd rapphöns.

5 september. Lördag. Jag gick med dr Marcet, sir John och hans jägare ånyo ut på rapphönsjakt, men ingen utom Marcet hade bössa. Efter ett dussin felade skott kommo vi tomhändta hem. Sir John visade mig sitt laboratorium, som var ganska bekvämt inrättadt och väl försedt med hvarjehanda rekvisita för kemiska undersökningar.

6 september. Söndag. Efter dejeunéen reste jag med sir John och dr Marcet till Hampstead, ungefär 1 svensk mil från Beechwood, för att besöka Astley Cooper på hans landställe, som var en ganska väl belägen liten landegendom på en höjd ofvanför staden Hampstead. Vi passerade där några timmar och reste hem till dinéen. Astley Cooper inviterade mig på rapphönsjakt med Marcet till följande dag, men som jag dels ämnade resa till London, dels ej mer ämnade bränna krut onödigt, så tackade jag och ursäktade mig. Marcet antog tillbudet och sköt, som jag sedan fått veta, en rapphöna på denna jakt Han berättade mig vid samma tillfälle, att sir John för att trösta honom för den olyckliga jakt han förut gjort på Beechwood, erbudit honom att söka efter fasaner, oaktadt de nu voro förbudna att skjuta, men med villkor att endast skjuta tuppar och tilläggande, att han en gång för alla fastställt, att den, som skjuter en höna, måste betala en guinea till hans gamekeeper. Marcet gick i glädjen genast till fasanparken, men misstog sig och sköt en höna för en tupp och betalte skottet med sin guinea.

7 september. Måndag. Efter en liten promenad med sir John Sebright, madame Marcet och mr Harris[on?] begaf jag mig kl. 1 från Beechwood till Market street för