Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/90

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
75
11 SEPTEMBER.

Efter en kort visit på mr Davies‘ rum togo vi en promenad utom staden till Chestertons kyrkby, ungefär en svensk fjärdingsväg, för att besöka kemie professoren Farish, som vi lyckligt träffade hemma och som höfligt tog emot oss. Mr Guillemard presenterade mig med tillägg, att han supponerade mitt namn vara kändt af mr Farish. Hvartill denne svarade intet. Efter en paus sade han, att ehuru han bär titel af kemie professor, så är detta likväl icke hans hufvudstudium, emedan det läses af mr Wollaston, teologie kandidat och Jacksonian professor, hvars titel är att läsa experimental phitosophy.57 Farish hade därföre för sina studier valt teknologien och förnämligast den delen, som afhandlar maskinläran. Han erböd oss därföre att följa sig till staden för att se hans auditorium och hans instrument, hvilket anbud vi med tacksamhet antogo. Hans auditorium är tillika med laboratorium chemicum beläget i botaniska trädgården, och auditorium är för honom, mr Wollaston och dr Clarke, som läser mineralogi, gemensamt. Det utgöres af själfva laboratorium, och för att ej oroa hvarandra så läsa de hvar sin termin (universitetet har trenne sådana), och professorerna få således af regeringen 100 pund för detta uppfyllande af ⅓ af deras skyldighet. Farishs instrumentsamling var i högsta grad märkvärdig och intressant. Den bestod 1:o af en liten eld- och luftmaskin; 2:o af en kvarnverksanstalt, som 1 lektion sättes i gång från en vattencistern på vinden. 3:o Flera kistor innehållande kuggade mässingshjul af differenta diametrar, men alla passande till hvarandras kuggar och till samma axlar. Vidare kistor med axlar och ställningar, alla inrättade efter samma allmänna mått och dimensioner, så att hjulverket i en maskin, det måtte vara huru kompliceradt som helst, kunde af dessa sammansättas. 4:o Lådor, innehållande sådana särskilda maskinerianstalter, som tillhörde vissa fabrikationer och som icke kunde af vissa delar sammansättas. Till exempel valsen och formarna för ett pappersbruk; han uppsatte för oss en maskin att göra