Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/92

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
77
10 SEPTEMBER.

skapad som fig. 5. Då man med ett hammarslag mot spetsen af brickan drifver den mot en af järnstängerna, ökas däraf dess diameter emellan kontaktspunkterna, och stolparna kilas fast. Fig. 1 visar dess sammanhang med apparaten. Det andra sättet är vida enklare: med en skruf på mässingshylsan såsom fig. 2 och satt såsom i fig. 4. Fig. 1 visar, huru det sitter på apparaten, hvars öfre och nedre kant i fig. 4 äro tecknade i genomskärning.

Berzelius Reseanteckningar sida 077a.png

Farish visade oss därpå en kurs af ritningar på maskiner och hade därvid adopterat en ganska ingeniös metod att göra figuren sådan, att den utan vidare förklaring än en skala, satt i handen på en arbetare, kan

Berzelius Reseanteckningar sida 077b.png

exekveras, och hvarvid inga förkortade ställningar förekomma, som af skalan ej bestämmas. Den visar maskineriet på 3 sidor, nämligen ofvantill och tvenne sidor, och ritningens lutning är alltid densamma i alla figurer. Grunden för lutningen är tagen från lutningen af den kub, som fås, då man i en cirkel inskrifver en liksidig 6-hörning och sammanbinder hvarannan af vinklarna med medelpunkten.