Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/93

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
78
DAGBOK UNDER SOMMAREN 1812.

Vi dinerade kl 3 i Trinity college med fellows, inviterade af mr Davies; vi togo efteråt vin och frukt på mr Davies‘ rum. Vi besågo köksanstalterna och förråderna, som voro ymniga och väl hållna. I köket var en stor och djup vattenlår, inuti fodrad med bly, hvari fiskar förvarades såsom i en sump. Ekonomimästaren sade mig, att han hade dem där för hvilken längd af tid han behagade, men att om åskan går starkt» så dö de flesta af dem. Hvad sammanhang kan detta hafva med vår erfarenhet i Sverige, att de buteljer, som innehålla jästa, kolsyrehaltiga drycker, sönderslås ofta i källaren, då åskan går? KL 6 gingo vi ut till Chesterton till Farish på te. Han hade samlat ihop några rätt vackra flickor, hans niécer, som gjorde teet så mycket intressantare. Kl. ½9 promenerade vi åter tillbaka, halfvägs följda af mr Farish, och begåfvo oss åter till Trinity college, där vi superade hos vice mastern, mr Renouard.

12 september. Lördag. Vi gjorde efter dejeunéen en visit hos the dean of Ely, master of Jesus college, som hade den complaisancen att visa mig detta kollegii kapell, refectory, combination-room och library. Därifrån gick jag till mr Davies, som följde mig till botaniska trädgården och till dr Clarkes samlingar. Clarke var nu där för att möta mig. Vi genomgingo hans samling, som var ganska vacker och framställde åtskilliga rätt intressanta saker, ehuru Clarke själf syntes icke vara någon stor mineralog. Han bemötte oss och i synnerhet mig med utmärkt artighet och ville så gärna, att jag skulle taga emot flera mineralier af honom, hvilket jag dock vägrade. Jag emottog några för undersökningar, som han begärde. Vi dinerade i Trinity college, inviterade af mr Pryme, och på aftonen sökte vi dr Clarke i Trumpington, dar han bor, 2½ engelska mil utom staden. Han var likväl ej hemma.

13 september. Söndag. Vi afhörde bönen i det magnifika Kings college chapel, ett götiskt tempel, där