Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/95

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
80
DAGBOK UNDER SOMMAREN 1812.

14 september. Måndag. Vi besågo åtskilliga publika byggnader, t. ex. Senate house, där publika orationer och examina hållas. Huset är byggdt af sir Chr. Wren och är magnifikt både utpå och inuti. Här stå fyra marmorstatyer af Georg I, Georg II, duke of — —, som varit akademiens kansler i 60 år,59 och slutligen af W. Pitt, den sista mästerligt arbetad och, som man försäkrar, fullkomligt lik. Vi sågo vidare det allmänna universitetsbiblioteket, som är ganska stort men synes icke kunna jämföras i snygghet, böckernas mängd och urval m. m. med universitetsbiblioteket i Uppsala. Vidare besågo vi i Sidney Sussex college‘s bibliotek ett ossement af ett barnhufvud, som sades vara förvandladt i kiseljord. Verkligen voro alla benen öfverdragna utan och innan med en 1½ linje tjock skorpa af kalcedon, som följde dem tämmeligen i fördjupningar och upphöjningar. Det var för vid pass 200 år sedan hittadt vid upprensningen af en ganska djup brunn på ön Kreta. Därefter besågo vi i Trinity college‘s bibliotek åtskilliga af Newtons och Miltons manuskripter. Newtons voro strödda bitar af hans skrifter och en tämligen komplett brefväxling med matheseos prof. Cotes i Cambridge, som läste korrekturerna på Newtons verk, under det den senare bodde i London. Newton har antagit många af de förändringar Cotes föreslagit Jag tog på ett tunt papper en autografi af Newtons handskrift och det sätt, hvarpå han brukade skrifva sitt namn.

Miltons manuskript innehöll åtskilliga planer till Paradise lost, The masque of Comus, några poemer från hans yngre år och några af dem han efter förlusten af sin syn dikterade för sin dotter, hvars fruntimmershand behöll åtskilligt af karaktären i könets sätt att formera bokstäfverna.

Vi dinerade med mr Renouard i Trinity college‘s refectory och togo vin i combination-room med honom, Davies och Pryme. Aftonen promenerade vi i kollegii nyss anlagda, vackra enskilda park, tills det begynte blifva mörkt.