Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/10

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


Gris-sjöarne m. fl., går hufvudsakligen åt sydsydost. Till sjelfva Örsunds-åns område kunna räknas Herkeberga af Trögds härad, Långtora, Biskopskulla, Fröslunda, Girista, Fitja, Holm och Nysätra af Lagunda, samt Gryta och Tible af Hagunda, hela eller delvis, tillsammans upptagande 2 mil i längd, ungefär 1 i bredd från norr till söder. Till Säfva-åns område, minst 2 mil långt från norr till söder, och knappt 1 mil bredt, höra hufvudsakligen Järlåsa, Åland, Tible, Hagby, Gryta, Ramsta, Balingsta och Åker af Hagunda. En vestligare socken af samma härad, Dalby, omgifver ett mindre vattendrag, som utfaller i Ekoln. — Alla sednast nämda länders medelhöjd beräknas från 30 till 180 fot.

Till sistnämda fjärd går dessutom först ett litet vatten från Sätrasjön i Näs socken af Ulleråkers härad; — dernäst Läby-ån, som från Börje- och Fiby-sjöarne i samma härad går åt sydost genom Ekeby sjö, och derpå först åt öster, sist åt söder, upptagande ett område af 2 mils längd, med mindre än 1 mils bredd, hvartill hör en del af Jumkil, hela Wänge och Läby, samt en del af Bondkyrkosocken, alla af nämda härad; och slutligen — Fyris-ån, som med sina grenar, hvaraf fyra äro nära nog så betydliga, som hufvudån sjelf, upptager mellersta delen af länet. Den vestligaste af dessa grenar, Jumkils-ån, kommer från Tarmlången och andra småsjöar vid gränsen mellan Thorstuna och Hagunda härader, går genom Siggfora- och Östfora-sjöarne i yttersta norra hörnet af det sednare, skär likaledes hörnet af Ulleråkers härad, går in i Bälinge, allt öster ut, bildar derpå, under sydostligt lopp, gränsen mellan de två sistnämda häraderna, mottager från nordvest Bälings-ån från vidsträckta kärr kring sjön Bången, samt utfaller, efter ungefär 3 mils väg, i Fyris-ån, midt för vestligaste gränsen af Waxala härad, 1 1/2 mil från Ekoln. — En mil nordligare utfaller Björklinge-ån, som bildas af Wilsåkers-ån från Bälings härad, och Wisjö-ån från Welången och Wisjön i Norunda, och under sydostligt lopp utgör gräns mellan dessa 2 härader, tills den efter 2 mils väg