Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/121

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
117

slegterna Bjelke och Sture, men deremellan äfven Erik och Gustaf Trolle, sedermera den kungliga Wasaätten, och gjordes af K. Johan III, med Weckholms och Hacksta socknar, till friherreskap åt Pontus de la Gardie. Dennes son, den ofta nämde Jakob, uppbygde slottet, som 1688 afbrann, men återställdes med någon förändring. Godset hade vid Carl XI:s reduktion hemfallit till kronan, men kom snart åter till enskildta personer, af slägterna Oxenstjerna, Odelström o. 1740, Broman, Burensköld, Croneborg; det innehades 1849 af Hörstadius. Hälften är fideikommiss från presid. Bromans tid, äfvensom ett bibliothek och andra samlingar. En sal har ännu marmorstenar i golfvet utefter väggarne. Vid gården finnes ett kapell från 1671, i sednare tider begagnadt till spanmålsbod; stor trädgård m. m. Bland underlydande är Amnö, 6 mantal skatte, och andra 1 34 m. inom socknen. — Prestgården vid kyrkan, 1 38 m. krono; kaplanen besitter 23 mantal. — Ampnø eller Amnø förekommer 1317.

15. Thorsvi socken, mellan Thorsvi-viken och det deri utfallande vattendraget i norr och nordost mot Weckholm, Grönsöfjärden i sydvest, och Kungs-Husby socken i vester, upptager 0,121 qv. mil land; mestadels en i nämda fjärd utskjutande udde, med en mängd kringliggande öar, Röllingen, Koholmen, Ytterholmen, Tjärskär, Bastlagnö, Tjulstaholmen, m. fl. Öarne och sjelfva udden, särdeles dess yttersta del, Brandholmen, äro temligen högländta och skogiga, utgörande delar af en häradsallmänning. Det inre landet är jemnare, här och der sankt, för det mesta stenigt, och åt norr bergkulligt, i allmänhet skoglöst. Jordmånen är dels lera, dels skogsjord; jemte åkerbruk såsom hufvudnäring, idkas fiske och sjöfart med en storbåt. Hemmantalet är 16 732 oförm., 11 3132 förm., hvaraf 3 12 skatte, 3 332 krono, 5 38 frälse. Folkmängden år 1840 var 299, på 72 hushåll, år 1848: 288. — En väg från Weckholm går till kyrkan, 12 mil åt sydost, nära vikens innersta hörn. Segelleden från Stockholm till Enköping går mellan Ytterholmen och Bastlagnö.

Thorsvi förekommer 1314, såsom hörande till Trøgdh. Det hör nu, som nämdt är, till Weckholms pastorat. Kyrkan