Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/120

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

116

bygd af gråsten, hvälfd med tegel, det hela i Götisk stil; den är stor, men har först småningom erhållit sin nuvarande vidd och form, och är sednast reparerad 1837. Södra delen, som bildar ett korss med det öfriga, har varit ett grafchor för slägten De la Gardie till Ekholmen, och det nyare grafchoret för denna slägt, bakom högchoret i öster, är ock numera satt i förbindelse med kyrkan. I »söderkyrkan» finnes qvar ett stamträd i marmor för Jakob de la Gardie, och ett epitaphium öfver en sednare egare till Ekholmen, Burensköld († 1779), och hans fru, född Broman († 1826). Derinunder är förra De la Gardieska, från 1753 Bromanska grafven. Kyrkans orgelverk, predikstol, en ljuskrona, allt krigsbyte från Ryssland, samt den största klockan äro skänkta af De la Gardieska familjen. Altartaflan i choret, ett Flamänskt mästerstycke af träsnitt, och några chorstolar äro skänkta, säges det, af erkebiskop Trolle, och bära både hans och Jakob Ulfsons slägtvapen. Ännu äldre synes en Christusbild vara, målad på trä med guldbotten. De la Gardieska grafchoret, påbegynt 1670, men ej fullbordadt för reduktionens skull, blef täckt 1705 på allmän bekostnad, hemföll till kyrkan 1749, men återlemnades efter några år till familjen. Det innehåller fragmenter af en minnesvård, som stått i söderkyrkan, öfver Jakob de la Gardie, och af en annan öfver dess bror och svägerska, samt en sarkophag af marmor för en yngre F. P. de la Gardie († 1791). Inunder, i sjelfva grafven, finnas Jakobs, hans fru Ebbas och andra deras anhörigas kister. — På kyrkogården finnes ett träkorss, vid hvilket är fästadt en sägen om en dräng, som i den ondes skepelse sökt skrämma kyrkoherden, och för dennes böner nedsjunkit i jorden. — I närheten af kyrkan ligger ett hospital, grundadt, likasom äfven sockenskolan ursprungligen, af Jakob de la Gardie och hans son Magnus Gabriel. Af minnen från äldsta forntiden omtalas grafhögar vid Bosebacke nära kyrkan, och runstenar vid denna, vid Amnö och flerstädes.

Gårdar: Ekholmen, 8 38 mantal säteri rusthåll; har o. 1300 varit bebygdt för kloster; tillhörde under sednare delen af medeltiden