Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/123

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
119

och i kyrkan; dock lära de tre, som der skola ha varit, ej mera vara att finna, men väl en utan bokstafsinskrift.

Gårdar: Grönsö, på ön af samma namn, och invid segelleden, i ett särdeles vackert läge, 2 34 m. frälse säteri; har tillhört slägten Läma i flera sekler, derpå vid medeltidens slut erkebiskoparne i Upsala, och haft ett kloster vid Utö midt öfver sundet, inom Arnö socken; innehades efter reformationen, från 1615, af slägten Skytte, reducerades, men återställdes; egdes på 1740-talet af Falkenberg, o. 1825 af Ehrenheim och Engeström, och tillhör nu, jemte 2 38 m. i denna socken, och det nämda Utö, 12 m. frälse, frih. v. Ehrenheim. Gården har en gammal åbyggnad af sten, ända till 1738 försedd med torn; en god boksamling o. a.; vacker park och trägård. — Hacksta, v., 1 m. skatte, militiehemman.

17. Arnö socken, bestående af Arnö, Oknö, Ängsholmen med flera holmar i Staby- och Oknebo-fjärdarne, vester om Grönsön, omfattar 0,162 qv. mil land; allt något bergkulligt, med dels lerjord, dels mojord. Åkerbruk och fiske äro socknens näringar. Hemmantalet är 18 78 oförm., 12 78 förm., hvaraf 1 krono, 11 78 frälse. Folkmängden år 1840 var 244, på 57 hushåll, år 1848: 243. — Här finnas blott smärre vägar, såsom mellan kyrkan, som ligger på Arnön, och dervarande gårdar, äfvenledes på Oknön och Ängsholmen; kyrkans afstånd från Upsala beräknas till 5 34 mil, från Enköping till 2 mil.

Bond-Arnö, såsom både öns och socknens vanliga namn är, förekommer ej 1314 bland häradets socknar, om ej såsom annex till Lillkyrka. Emellertid omtalas en »själastuga» och ett kapell såsom här anlagda under katholska tiden, samt ett kloster vid Utö. På sistnämda ställe visas ruiner efter en klosterbyggnad, och vid Frösta på Oknö efter en kyrka. År 1574 skall Arnö kyrka ha blifvit förstörd af vådeld, och den nuvarande förvarar grafminnen blott från de sista seklerna. Från 1556 omtalas här kyrkoherdar, ända till 1799, då socknen lades som annex till Wallby pastorat, hvars kaplan mottog härvarande prestgård till boställe, men Grönsön, som undertiden