Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/124

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

120

hört hit, lades åter till Kungs-Husby. — Af fornminnen omtalas runstenar på Oknön.

Gårdar: Utö, på sydöstra ändan af Arnön, 12 mantal frälse säteri, under Grönsö i Kungs-Husby. — Arnöberg, vid öns nordvestra ända vester om kyrkan, 3 m. frälse säteri, synes förekomma 1317 såsom tillhörigt Westerås domkyrka, torde ock vara det Arnö, till hvilket, jemte Grönsö, slägten Läma under medeltiden har skrifvit sig som herrar; från sednare sekler förekomma såsom egare, Schack på 1500-talet, Jacobsköld 1687, Herdhjelm o. 1740, Transchöld o. a.; 1849 egdes gården, jemte några mantal underlydande, af Klingsporr till Nyboholm i Näs socken. — Marby, på Oknöns sydvestra strand, 1 m. frälse säteri, har tillhört Upsala domkyrka från 1396 kanske till reformationen, på 1600-talet Jakob Næf, och dess måg Johan Skytte; reducerades, utbyttes derpå af fröken A. C. Wrangel på Säby å Aspön, tillhörde hennes slägt o. 1740, egdes 1849 af Enlund. — Wekol, nordligare på samma ö, 34 m. frälse säteri ladugård, tillhörde ock slägten Skytte, reducerades, lydde åter under Grönsö o. 1740, under Haga i Svingarn 1849. — Ängsholmen, 12 m. frälse, under Hornö i Wallby.

18. Wallby socken omgifves i sydost, söder och sydvest af Ekaviken, Staby-, Oknebo- och Svingarns-fjärdarne, i nordvest af Wårfrukyrka socken, i norr af Boglösa, i öster af Lillkyrka, och omfattar, med Bryggholmen och andra öar, 0,306 qv. mil land. Ett vattendrag går genom östra delen, från Boglösa till Lillkyrka, ett mindre i vester till Svingarnsfjärden; mellan dem båda är bästa bygden, temligen jemn och skoglös, kring gränserna deremot förekomma bergkullig skogsmark, men äfven den mestadels utan skog, i söder är Hornö häradsallmänning. Rådande jordmån är lera, omvexlande med svartmylla och mojord. Åkerbruk är hufvudnäringen. Hemmantalet är 57 916 oförm., 36 58 förm., hvaraf 18 18 skatte, 3 krono, 15 12 frälse. Folkmängden år 1840 var 654, på 147 hushåll, år 1848: 676. — Socknens förnämsta väg kommer från Enköping genom Boglösa, möter i norr en annan östligare från samma socken, går förbi kyrkan, som ligger en mil i söder från nämda