Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/131

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
127

Långtora och Biskopskulla i nordvest och norr, omfattar 0,155 qv. mil; mestadels en slätt med obetydliga kullar, blott i sydvest något bergländig, ej utan skog, och hufvudsakligen sluttande åt nordvest, dit ett litet vattendrag går. Rådande jordmån är lera och svartmylla, åkerbruk är hufvudnäringen. Hemmantalet är 22 18 oförm., 20 förm., hvaraf 15 18 skatte, 78 krono, 4 frälse. Folkmängden år 1840 var 444, på 100 hushåll, år 1848: 408. — En väg från Litslena går åt nordvest till kyrkan, som ligger o. 34 mil från L. gästgifvaregård, 1 mil från Enköping; den delar sig derpå, till Wårfrukyrka och Långtora.

Herkebiærgha nämnes 1314, såsom hörande till Trøghd; det är nu annex till Långtora socken i Lagunda härad; kaplaner förekomma från 1593. Kyrkan är gammal, med målningar i hvalfvet. En grafsten med rune-inskrift omtalas af somliga, men nämnes ej i 1829 års inventarium. Vid kyrkobyn skola finnas lemningar efter en forntida gillestuga.

Gårdar af betydenhet finnas här ej; kaplanen besitter 34 mantal i Herkeberga by.

IV. Åsunda Härad, från Trögds härad i öster, till Sagån i vester mot Ytter-Tjurbo af Westerås län, och från Svingarns-, Oknebo-, Hjulsta- och Oxfjärdarne af Mälaren i söder, till Thorstuna och Simtuna härader af nämda län i norr, är ett mestadels slätt, skoglöst land med låga åsar eller kullar, och små vattendrag, hufvudsakligen sluttande åt söder, något åt vester. Det omfattar, med ringa undantag, sju socknar, alla hörande till Åsunda prosteri, samt Trögds och Åsunda fögderi.

25. Wårfrukyrka socken, rundt omkring staden Enköping, mellan Svingarnsfjärdens nordligaste del i söder, Wallby, Boglösa, Litslena och Herkeberga socknar af Trögds härad i öster, Långtora af Lagunda i nordost, Hernevi och Frösthult af Westerås län i norr, samt Sparrsätra och Tillinge, inom Åsunda härad, i vester och sydvest, omfattar 0,726 qv. mil land, hvaraf 0,228 inom Trögd. Östra delen är mest upptagen af skogsåsen