Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/133

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
129

Gårdar: Boda, n. v., 1 mantal frälse säteri, har tillhört slägterna Svanfelt, Stockenborg o. 1740 m. fl., egdes 1849 af Enlind. — Walla, n. v., 2 m. frälse säteri, har ock tillhört slägten Svanfelt, sednare Ekestubbe, o. 1740, o. a. — Jädra, n., 1 m. frälse, tillhör Holmström. — Kaplanen besitter 34 m. i Åkerby, n.

26. Tillinge socken, mellan Wårfrukyrka i nordost, Sparrsätra och Bred i norr och nordvest, Sagån i vester mot Björksta af Westerås län, vidare Theda och Svingarn i söder, samt Svingarnsfjärden längst i sydost, omfattar 0,521 qv. mil land. Enköpings-ån stöter intill nordöstra gränsen, och mottager ett litet tillflöde från vester; i dess närhet, och i allmänhet i östra och södra trakterna, är en skoglös slätt med obetydliga bergbackar; mera bergländig mark finnes åt nordvest. Jordmånen är mestadels bördig lera eller svartmylla, här och der mojord. Åkerbruket är nästan enda näringen. Socknen är bland de betydligare i länets slättbygd, såsom i vidd, så i hemmantal och folknummer: här finnas 105 34 oförm., 80 18 förm. mantal, hvaraf 44 12 skatte, 7 58 krono, 28 frälse. Folkmängden år 1840 var 1456, på 306 hushåll, år 1848: 1478. — Landsvägen från Stockholm till Westerås går här vester ut till Björksta; öfver Nyqvarns bro, den gamla »Östens bro»; den norra vägen mellan Upsala och Westerås går fram i norr, äfven till Björksta; Södermanlands-vägen i sydvest till Svingarn; mellan de två första går slutligen en sockenväg åt norr. Kyrkan ligger nära denna och den stora landsvägen, o. 12 mil vester från Enköping.

Tyllinge nämnes 1303, och 1314 såsom hörande till Aashundæri; af dess kyrkoherdar förekomma några från samma sekel, kaplaner från 1593. Socknen utgör nu med Svingarn ett regalt pastorat af 1:sta klassen. Kyrkan är gammal, bygd dels af gråsten, dels af tegel, utvidgad 1613 eller 1632, i sednare tider reparerad, ljus och rymlig, utvändigt 63 12 alnar lång; tornet, bygdt af gråsten, har 75 alnars höjd. — Af fornminnen nämnas här runstenar, mest i trakten af sockenvägen; ett berg vid Mälby lär i folksägnen vara beryktadt för trolleri;

9