Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/144

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

140

af Edman. — Stora Bärby, v., 5 m. frälse, hvaraf 3 äro säteri, 1 rå och rör; synes förekomma o. 1300 under namnet Bjerby, tillhörde o. 1740 Stjerncrona, sednare år 1825 v. Körning, egdes 1849, jemte 4 14 m., af gr. Frölich. — Bjelkesta, n. o. vid Låstaviken, 1 m. frälse säteri, har tillhört slägterna Bjelke, Gyllenstjerna, Wachtmeister o. 1741, v. Körning 1825, egdes 1849, jemte 6 12 m, af Stagnell. — Prestgården, vid kyrkan, 1 1 m. krono. — Girista och andra gårdar nämnas 1286, Stabby 1298.

37. Fröslunda socken, mellan Girista i öster, Litslena i söder, Biskopskulla i vestsydvest, samt Alstasjön och Örsunds å i norr mot Nysätra och Gryta, omfattar 0,109 qv. mil land, 0,008 vatten; den sträcker sig äfven hufvudsakligen tvärtöfver häradet, och är en slätt med spridda kullar, de betydligaste invid Alstasjön, samt ej alldeles skoglöst. Det i Jälstaviken utfallande vattendrag börjar här, vid sydöstra gränsen. Rådande jordmån är dels lera, dels svartmylla; åkerbruket hufvudnäringen, hvarjemte idkas något fiske i nämda sjö. Hemmantalet är 25 oförm., 19 18 förm., hvaraf 14 skatte, 12 krono, 4 58 frälse. Folkmängden år 1840 var 379, på 75 hushåll, år 1848: 381. — Landsvägen från Upsala till Westerås kommer här in öfver Örsundsbro, och delar sig i tvenne, åt söder och vester; den förra korssas längre ned af landsvägen mellan Stockholm och Sala; vid den vestligare ligger sockenkyrkan, 2 38 mil från Upsala.

Frøslunda förekommer 1314, såsom hörande till Laghund; det är nu annex till Biskopskulla; kaplaner nämnas från 1593. Kyrkan är gammal, af gråsten, utan torn, reparerad 1830. Den skall ursprungligen vara bygd af en Per Teet till Knyllinge, hvars bild ännu förvaras; före hans tid skall orten ha hört till Biskopskulla socken. Socknens folkskola är nyligen grundad af egeren till Taxnäs. Bland fornminnen nämnas: en offerlund, »Frejs lund», vid kyrkan, kanske ock en annan derinvid, helgad åt Thor, grafhögar på flera ställen, den största vid Knyllinge, stensättningar nära kyrkan och vid Hamra. Att Örsunds bro var gamla gränsen mellan Tiunda- och