Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/25

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
21

Med afseende på bergverksdriften utgör länets bergslag en del af Uplands och Roslags, som åter hör till Uplands och Gefleborgs bergmästaredöme. För medicinalvården finnas här 2 provincialläkare, i Upsala och Enköping, hvaraf den förre tillika är stadsläkare; 3 distriktsläkare, i Bro och Håbo härader, vid Gimo, och vid Örbyhus; 1 stadsläkare och kirurg, i Enköping; 1 hospitals- och 1 lasaretts-läkare, båda i och vid Upsala; samt tvenne djurläkare. Af postverket höra hit 1 postinspektor, i Upsala, och 3 postmästare, i Enköping, Ekolsund och Tierp. För öfrigt finnas inom länet 1 förste och 1 andre landtmätare, samt 6 kommissionslandtmätare; 1 öfverjägmästare, 1 salpetersjuderidirektör o. s. v.; allt utom lägre tjenstemän, eller de vid enskildta verk anställda. — I militäriskt hänseende höra hit största delen af Uplands infanteri-regemente, 957 numror; mera än hälften af Lifregements dragoner, 280 numror, utom befäl, spel etc., allt af fjerde militärdistriktet; kustorterna vid Saltsjön uppställa 61 båtsmän till Norra Roslags första kompagnie af Stockholms station. — För den kyrkliga förvaltningen slutligen hör länet till Upsala erkestift, hvaraf 11 prosterier, hela eller delvis, ligga härinom, med tillsammans 60 hela och 3 halfva pastorater, 88 socknar, allt utom smärre sockendelar.

Som vanligt äro dessa särskildta fördelningar ej alltid i öfverensstämmelse med hvarandra, minst de verldsliga å ena sidan, de kyrkliga å den andra[1]. Vi hänvisa till nedanstående not och hosföljande tabell.

  1. Så hör större delen af Erentuna socken och halfva Lena till Norunda härad och femte fögderiet, men andra hälften af den sednare till Rasbo härad, och 1/7 af den förra dels till Rasbo, dels till Waxala härader, båda af fjerde fögderiet. Jumkil är deladt mellan tvenne härader och tvenne fögderier; Ekeby har ett annex, Skefthammar sin moderförsamling, inom Stockholms län. Några få hemman af Harbo socken och ett halft af Öster-Wåla, båda för öfrigt af Westerås län, höra till härader af Upsala län; till Tierp en by, som ligger inom den derifrån afsöndrade Söderforss socken, o. s. v.