Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/28

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

24

Länets landsbygd innehöll vid 1847 års slut 4275 131480 oförmedlade, 3559 3796 förmedlade mantal[1], samt 3948 lägenheter af åtskilliga slag; stadsegorna utgjorde tillsammans 57 38 mantal. År 1844 räknades[2], på 3557,43 mantal, 1502,88 af skatte natur, 499,59 af krono, 1554,96 af frälse.

Om först ofvanstående förmedlade hemmantal för landsbygden, 3559 3796, fördelas på länets hela areal, skulle uppstå ett medeltal af 77 mantal på qvadratmilen; men i de två sydligaste fögderierna, vid den egentliga Mälarkusten, gå p. m. 127

 1. Enligt Landshöfdinge-embetets sednast afgifna femårsberättelse, hvars uppställning är följande:
  mtl.
  Kungs- och K. ladugårdar 18 18
       Derunder lydande 6 78
  Frälse Säteri 281 1316
  Säteri Rusthåll 122 910
  Rå och Rör 45 16
  Frälse 893 140
  Frälse Skatte 277 49240
  Krono 23 923
  Krono Nybygge 12
  Krono Rusthåll 6
  Krono Skatte 876 16
  Under bruk lagda 58
  Krono Skatte Rusthåll 237 340
  Krono Augments 5 38
  Krono Skatte Augments 242 2340
  Militie-boställen 122 316
  Civile dito 29 1116
  Ecklesiastike dito 124 38

  Akademie-hemman, Fr. 23 38, Sk. 13 78. Kr. 153 18

  190 38

  Hospitals- o. Barnhus-hmn, Fr. 25 78, Sk. 6 12 Kr. 14 1124.

  46 56
  Recognitions-skatte 9 14
  S:a 3559 3796
 2. Enligt Kommittéens för skatteförenklingens

  betänkande, som har följande detaljer:

    mtl.
  Skatte, Vanliga o. recognitions tillh. enskildte 1364,57
  Säterier i ensk. ego 113,56
  S:a 1502,88
  Krono, Vanliga Statens som innehafvas under åborätt 32,73
    dispon. af allm. verk 169,21
    boställen 213,91
    Statens för andra behof använda 11,50
  Kungs- och K. ladugårdar 18,12
  Säterier, enskildtes 8,74
           —       boställen 44,88
           —       Statens, för a. beh. anv. 0,50
  S:a 499,59
  Frälse Allm. o. utsockne tillh. enskildte 1167,85
                      —                  allm. verk. 53,12
    boställen 7,
  Säterier o. ladugårdar tillh. enskildte 278,82
    boställen 3,
  Rå o. rör, tillh. ensk 45,17
  S:a 1554,96
  S:a S:arum 3557,43