Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/56

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
52

Fyris-åns vattendrag, samt vidare dels till Löfsta, dels östligt till Frösåkers härad af Stockholms län. — Mellan de två sistnämda större vägarne gå åter flera härads- och sockenvägar, hvaribland en mellan Wendel och Dannemora. Nordligast utefter hafskusten mötas alla de större vägarne af en från Frösåkers härad, genom Löfsta, Wessland och Elfkarleby till Gefleborgs län.

Slutligen utgå från Upsala flera vägar åt länets östra orter, och till Stockholms län; den största i nordostlig rigtning genom Waxala, Rasbo, Stafby, Alunda, Ekeby och Skefthammar, samt vidare till Frösåkers härad. Mindre vägar utgå från denna, åt norr genom Alunda och Morkarla till Film; åt öster från Stafby genom Tuna till Närdinghundra härad af besagda län. En annan väg går från Upsala genom Waxala, Danmark och Funbo öster ut till sist nämda härad; och en gren deraf, från Waxala socken genom Danmark, till Långhundra härad af Stockholms län, utgörande kommunikationen mellan Upsala och Norrtelje; dessutom åtskilliga härads- och sockenvägar mellan dessa större.

Länet har 27 gästgifvaregårdar, hvarat två i städer. Vid de större bruks- och herregårdarne finnas särskildta värdshus. Förutom dessa tvenne slags stationer för resande finnas blott 5 krogar å landet, så mycket flera i städerna.

Upsala län har ej några kanaler: de obetydliga, om sommaren nästan uttorkande vattendragen lemna dertill föga tillfälle; den vidsträckta, mångfaldigt af vikar inskurna Mälarkusten å ena sidan, och den för alla landtkommunikationer lätt sig artande slättbygden å den andra, göra ock behofvet föga känbart. Men sunden mellan de särskildta vikarne, och åarnes trånga utlopp erbjuda, som redan antydt är, flera hinder för den segelfart, som finnes, och man har tid efter annan, särdeles i nyaste tider, arbetat att undanrödja dessa hinder: genom muddring i Fyris-, Örsunds- och Enköpings-åarnes utlopp, samt genom sprängning under vattnet i Erikssund; äfven har man, till att minska den starka strömmen i Stäket, uppröjt ett mindre utlopp vid sidan af det större; allt med