Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/55

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
51

En gren deraf går, äfven från nordost räknadt, genom Fröslunda, sammanfaller med Sala-vägen i Långtora, går derpå, alltjemnt åt vester, genom Hernevi, Wårfrukyrka, Sparsätra, Tillinge och Bred till Westerås län, utgörande öfra vägen mellan Upsala och Westerås, Åter en gren följer Örsunds-åns norra strand, genom Gryta och Nysätra, till Thorstuna härad. Mindre härads- och sockenvägar skära Hagunda härad i flera rigtningar. Nordligast utgår slutligen från Upsala-vägen i Läby en betydande väg vesterut genom Wänge, Åland och Järlåsa, till Thorstuna härad, och derigenom till Sala.

Den andra stora landsvägen från hufvudstaden kommer in i länet från Erlinghundra härad af Stockholms län, öfver Flötsunds bro, går i nästan rak rigtning något öfver en half mil genom Bondkyrko socken norr ut till Upsala; och vidare alltjemnt temligen rakt åt samma håll, blott småningom äfven något vestligt, merendels utefter länets betydligaste sandås, genom Waxala, Gamla Upsala, Bälinge, Ehrentuna, Björklinge, Wiksta, Tierp, Söderforss och Elfkarleby, öfver bron vid byn af detta namn, slutligen till Gefleborgs län, utgörande förnämsta kommunikationen till lands mellan Norrland och det öfriga riket. Den är också en af de mest begagnade och vigtigaste af alla. Mellan Stockholm och Upsala går en Diligence för resande och paketer två dagar i veckan hela året om.

Från sednast nämda stora landsväg utgå åter en mängd andra; åt nordvest en från Upsala stad till Wåla härad genom Bondkyrka, Börje, Bälinge, Åkerby, Jumkil och åter Bälinge; en annan möter landsvägen i Tierp, kommande från Wåla härad i sydvest. Flera mindre, till en del nyligen upptagna, förbinda Bälings och Norunda häraders socknar. — Åt öster utgår nordligast en väg från Tierp till Tolfta och Wessland i nordost, utefter Tierps-ån. En annan börjar i Björklinge, och går genom Wendel och Tegelsmora, dels åt norr, dels åt nordost, till Löfsta. En tredje, vida betydligare, utgår från landsvägen nära Upsala, och går åt nordnordost genom Waxala, Gamla Upsala, Ehrentuna, Lena, Tensta, Dannemora och Film, mest följande