Sida:Beskrifning öfver the i Öster-Götland befintelige städer.djvu/380

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
160
¤ )( ° )( ¤

På Prestegårds eller Næsia ägor äro Ättebackar. Man bör ej eller förtiga, at här uti Soknen en Spin-Schola är inrättad til kammarduks-Fabriquen i Wadstena. Märkwerdige Fastigheter äro i Soknen:

1. Fåsala, Frälse-Säteri af 4 Hemman, en ottondedels mil ifrån kyrkon belägit. Har stort Utsäde, nödtorftig Äng, knappt Mulbete, Fiske i Boren, 3 rå och rörs Torp, och brukes af 3 Bönder för arrende, som betales til ägaren af Finspong.

2. Ulfåsa, som ligger uti Aska Härad och består af ett Hemman, hwarunder Kiellegården af ett och Hambra af 2 Hemman äro afhyste; så at Gården nu består af 4 hela Hemman Frälse-säteri. Thet ligger en fjerdedels mil ifrån kyrkan på en behagelig högd icke långt ifrån Sjön Boren, och har ett wackert Stenhus af 2 wåningar, som General-Lieutenanten Baron Gabriel Ribbing för få år sedan låtit upsätta. Utsädet är här ansenligt, Äng ymnig och Mulbete til nödtorft. Thesförutan är här Fiske i Boren, litet Skog, ståtelig Trägård, Tegel- och Kalk-ugn, månge underlydande Bondehemman, och 16 rå och rörs Torp. För år 1252, tå Ingrid Ylfwa blef död, har hon och hennes Man Riddaren och ÖstGötha Lagmannen Måns Minnesköld ägt Ulfåsa, och år 1269 ägdes thet af R. R. och Lagmannen i ÖsterGötland Bengt Magnison Minnesköld. Therefter har R. R. och Lagmannen i Närike Ulf Gudmarkson[1] (hiorthufwud), S. Britæ Man, warit ägare theraf; och förmenes, at Gården tå först efter Ulf Gudmarson blifwit kallad Ulfåsa, sedan S. Brita flytt

honom
  1. Han dödde i Alwastra then 12 Febr. 1344, och är ther begrafwen.