Sida:Beskrifning öfver the i Öster-Götland befintelige städer.djvu/379

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
159
¤ )( ° )( ¤

Lispund och 12 marker at gagna til klockans omgjutning: hade ock kyrkan thet öde, at, wid samma olyckliga tilfälle, til tak och torn blifwa afbränd. Wid thetta tilfälle wil man ej eller förtiga, at en afdelt kammare är åfwan kyrko-hwalfwet med ingång utur Tornet, och kallas han S. Britas kammare theraf, at hon säges theruti hållit sin enskildta andacht.

Något mer än 680 Menniskior bo uti Soknen, som består af 36 58 Hemman, af hwilka 5 äro Skatte, 13 12 krono, 8 18 Frälse, 9 Frälse-Säteri, och ett Prestegården, som är oskattlagd. Af thessa ligga 21 uti Bobergs och 15 58 uti Aska Härad. I Öster gräntsar hon til Lönsås, i Söder äfwen til Lönsås och Hwarf, i Wäster til Ask och Winnerstad, och i Norr til Sjön Boren mitt för Christbergs Sokn. Uti Boren fångas Gädda, Abbor, Mört, Ål, Sarf, Lögor och någon Lax, samt uti Ulfåsa-wiken Sutare. Förr har man ock fångat Braxen uti honom, fastän man nu aldrig blifwer warse ett enda lif. Wintertiden fiskas här bätst, emedan watnet är ganska klart om Sommarne, så at Fisken wäl kan se sig före och undfly Fiskarens garn. Längden af Sjön är 7 ottondedels mil, och tes bredd något drygare än en fjerdedels mil, ther han är som bredast. Söder i Soknen til Racklanda By är litet Skog, äfwenock wid Ulfåsa Säteri; men eljest äro Hemmanen Skoglöse, och måste the på Norra sidon om Boren belägna Soknar anlitas om Skog. Åkerjord är här tilräcklig, merendels til 16 a 20 tunnors Utsäde wid en Helgård; men Äng och Mulbete ganska litet, så at tilräckeige Kreatur ej kunna hållas, ej eller nog gödsel samlas til then myckna Åker, som är af så åtskilliga slag, nemligen Lera, Dungjord, Sand och någon Swartmylla, och behöfwer så mycket mer gödning.

P