Sida:Beskrifning öfver the i Öster-Götland befintelige städer.djvu/889

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
669
¤ )( ° )( ¤

Capellans-Bostället ligger wid Kyrkon, och består af ett halft Krono-Hemman med 8 tunnors Utsäde, mager Äng, och skrint Mulbete på Löten. Johan J. Salin är nu Capellan ifrån år 1750.

5. S:t PEDERS SOKN.

Om thenna Sokn warit indelt och haft sin egen Sokne-Kyrka innan Wadstena Stad blef byggd, samt burit namn af S:t Peders Sokn, kan icke med någon wisshet berättas, althenstund hon har namnet efter Stadsens Kyrko, som efter thes byggnad och fullbordan blifwit S:t Peder helgad; ther hon ock ännu thenna dag håller gemensam Gudstjenst med Stadsens Jnwånare. Dock är mögeligit, at ther Stads-Kyrkan nu står, Soknen för Stadens fundation haft sin Sokne-Kyrka, som tå redan burit namn af S:t Peder; och at Soknen efter thensamma haft sitt namn, liksom S:t Lars Sokn wid Linköping, S:t Johannis Sokn wid Norrköping, och S:t Drothems eller Trefaldighets Sokn wid Söderköping bära namn af sina uråldriga Sokne-Kyrkor. Men som oftanämnda S:t Peders Kyrka är belägen uti Wadstena Stad, och tillika är Stads-Kyrka, så är redan uti Femte Capitlet berättelse gjord om henne.

Soknens Jnwånare äro wid pass 300 Personer, som bebo 25 18 Hemman, af hwilka 3 38 äro Skatte, 20 34 Krono, och ett Hemman Hospitals Ladugård, dock lyda icke alle thesse Hemman til Aska Härad, utan Kongs-Gården Starby bestående af 10 12 Hemman til Dals Härad. Hennes längd anses för 3 ottondedels, och thes bredd för en fjerdedels mil. Uti Öster gräntsar hon til Hagebyhöga, i Söder til Fifwelstad, Orlunda och Hoff, i

Wäster til Härstad, och i Norr til Wadstena Stads

gor