Sida:Beskrifning öfver the i Öster-Götland befintelige städer.djvu/890

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
670
¤ )( ° )( ¤

ägor och Wätern. Starby äger allena någon Skog; the öfrige Hemman äro aldeles utan. Jordmån består af Lera och Sandjord, som är tämmeligen bördig: och äro tilräckelige Utsäden til Hemmanen, men liten Äng och knappt Mulbete. Uti Soknen märkes widare

1. Starby, som är Kongs-Gård, och består af 10 och ett halft Hemman Krono. Thes förmåner bestå uti 80 tunnors Utsäde, tilräcklig Äng, nödtorftigt Mulbete, litet Skog på Kronoparker, ett Tegelbruk, 6 stycken Rödings-Fiske i Wätern, och 8 Dagswerks-Torp. Til Kongs-Gården gjöra ock 72 och ett ottondedels Krono-Skatte och immediate Hemman Dagswerken. Från Staden ligger Gården en ottondedels mil och nyttjas under Kammarduks-Fabriquen i Wadstena mot årligit arrende, enligt Riksens Höglofl. Ständers beslut.

2. Egeby, ligger 3 ottondedels mil ifrån Staden, och består af 2 Hemman berustadt Krono-Säteri, N. 13 wid Skeninge Compagnie. Wid Säteriet äro 38 a 40 tunnors Utsäde, litet Äng, och Mulbete på Trädes-Gärdet. Capitain Carl Johan Fahnehielm har för thetta ägt Säteriet, och nu är Auditeuren Peter Gideon Wadman theraf ägare.

3. Uti Soknen har Kyrkoherden intet Boställe; men åt Capellan är Boställe anslagit en fjerdedels mil ifrån Staden uti Granby By, och består thet af ett helt Krono-Hemman med 15 a 16 tunnors Utsäde, ganska liten Äng, och intet Mulbete. Bostället gafs af högst Saling Änke-Drottningen HEDVIG ELEONORA, tå faststäldt blef, at twänne Capellaner skulle wara til S:t Peder i Wadstena och Strå Församlingar. År 1744 tog Johan Stenwall emot Capellans-Lägenheten.

5. STRÅ,