Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/124

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

men tagne svara emot hvarandra; så blifver vatnets rymd lika, och om de, i synnerhet hvad brynets vidd angår, äro jämlike, så blifver ock den enahanda. Det öfriga lemnar jag på mina Läsares egen urskilning, som efter här, på en gång, Vattuminsknings- och Uplandnings-hypotheserne bestridas, lätteligen lära finna hvad på hvardera syftar.


§. 52. Om Uplandningar och Vatnets inkräktningar svara emot hvarandra.

När jag öfvervägar alla omständigheter, så noga, som det låter sig göra, och jämväl tager andra slags Rön och skäl til råds; så tycker jag likväl, at jag löper minsta faran at taga mistom, då jag stannar dervid, at en någorlunda likhet uti hafs och Vattubrynets vidd altid varit och blifver bibehållen; emedan både de vanlige samt mera omärkelige, och de våldsammare jord- och Vattu-flyttningar synas häruti sammanstöta; så at hvad efter handen blifver af vatnets eller jordens utrymme förloradt, det åter likaledes eller genom hastigare och våldsammare händelser i-