Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/150

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

mera uplysning til förklaring af Phænomena på Jordskorpan, än både Vattuflyttnings- och Vattuminsknings-systemerne tillika, utan at man behöfver plågas med alla de svårigheter och orimligheter, som dem åtfölja.

Jag kommer nu, at tala om Jord-skorpans skick och dannelse til bärg och dalar, med detas hvarf och ämnen; hvilket alt blifvit ansedt för Rön och känningar af Vattuminskningen.

Jag skulle kunna svara med et ord, på dessa och många flera slags skäl, at de bevisa alt för mycket; nämligen en vattuminskning, som borde vara börjad några hundrade tusend år förr än jorden var skapad; och bevisa altså i sjelfva verket alsintet. Det kunde ock ensamt göra tilfyllest, efter ingen lärer sätta den Heliga Skrifts sanning i tvifvels-mål; men vi vele ock derjämte följa Naturen på spår, och se til hvart den sjelfkräfjandes vil leda oss.


§. 62. Jord-klotets ojämnheter höra til dess fägring och fullkomlighet.

Det är en, å båda sidor, erkänd sanning, som jämväl flere vittre Naturforskare nogsamt å daga lagt, at ojämnheterna med Bärg och da-