Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/161

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

vida inga ojämnheter på bottnen funnes, icke kunde existera. Jag kan likaledes icke finna, at någon annan rörelse, som vatnet då til äfventyrs ägt, kunnat til bärgens formerande något bidraga; ty vis centrifuga kunde ej göra vidare, än skaffa hela massan en figur af en emot Polerna platt Sphæroide.

Ebb och Flod rubbar icke en gång straderne särdeles. Låt honom då varit så stor som nu; hvad vil ändock en så makelig vatnets högning emot Månen, och dess tilbaka fallande i förevarande ändamål uträtta? Och om den än hade haft någon inverkan på botnen, som Hr. Buffon så högeligen påstår, så hade den visserligen ingalunda blifvit märkelig, efter samma lilla jord-ämne blott skulle flytta rum, utan at mera ökas på det ena stället, än det andra, emedan hvardera rummets mull af det följandes, hela cirkelen omkring, komme at ersättas; men om den ock skulle blifvit märkelig, så hade den ändock icke blifvit conform med ställningen af våra bärg, emedan då bara bärg skulle finnas svarande emot Månens gång i Zodiaquen, formerandes en sphæroidisk ring omkring jorden, hvars högsta rygg vore i sjelfva plano æquatoris belägen; men resten af jorden blefve aldeles bärglös.

Här vore altså föga liknelse, at få några ojämnheter, förrän vatnet på några fam-