Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/164

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

öfverst Gråsten, jag vet icke huru, eller hvarifrån tilkommen.

Om jag utan omsvep skal säga rena sanningen, så har jag många bärg både hördt och läsit om, och jämväl sjef haft tilfälle at ransaka, som härmed icke kommit öfverens. Jag må ock tilstå, at ehuru mycket man än finner om Jord- och Bärg-hvarfven berättadt, så synas de ändock icke vara ännu så utrönte, at någon theorie med säkerhet kunnat derpå byggas. Den af Buffon och flere åberopade concentriciteten, är ännu outredd; hans egne anförde exempel af hvarfven vid Paris och Amsterdam, komma icke öfverens.

Så mycket är dock visst och säkert, at hvarfven bestå af olika ämnen; och ofta samma slags ämnen i flere hvarf under hvarandra skiftesvis förekomma: at hvarf-slagen icke allestäds ligga i enahanda ordning: at samma ordning väl ibland rättar sig efter hvarderas ämnens gravitas specifica[1]; men at sådant dock måste vara sällsyntare, det intygar förfarenheten; åtminstone äro månge hvarf mig förekomne, som efter specifique tyngden icke fått sina ställen. Med et ord, man har ännu icke fått anledning at uptäcka några reglor, hvarefter Bärg och jordhvarfven sig förhålla. I anseende til sådana och flera omständigheter, har man svårt at finna sig i dessa stratorum ursprung och tilkomst. Man tyckes

  1. conf. Derham. Phys. Theol. p. 133.