Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/58

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Historien, om man ock ville vara så orimelig, at göra förra Verldens dagar til år.

Så är ei eller det sättet rimligare, som Telliamed vidtager at conciliera Skapelse-historien med sin hypothese, då han gör skapelse-dagarna til lika så många evigheter eller ofanteliga tidehvarf, som dock alla höra til denna vår Planets närvarande carriere allena[1]; ty, efter materien är evig, och Jorden kan danna sig sjelf, så blifver i sjelfva verket, som redan är erindrat, ingen Skapare i detta systemet af nöden; och kan Telliamed så mycket mindre med Bibelen komma öfverens, som han; fastän på et nymodigt sätt, fördränker oss i det gamla de atheistiska Hedningarnas chaos.


§. 24. Ursäkt för de Svenska.

Om de af en del Vattuminskningens försvarare sjelfve upgifne eller medgifne data otvungit lemna sådana emot den uppenbarade sanningen stridande fölgder, det lemnar jag hvar och en til at sjelf döma; ehuru jag är försäkrad derom, at ingen af mina Landsmän och Vänner, som antagit denna satsen, blifvit sådant varse, eller gifvit akt derpå, mindre haft upsåt, at med samma sats och de dit lämpade rön försvaga Christna Religionens grunder eller deras trovärdighet; Tvärt

  1. conf. p. 401. sq.