Sida:Bibelen eller den Heliga Skrift (1828).djvu/1208

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
1204Cap. 22.
Johannis Uppenbarelse.

komme; och then ther wil, han tage lifsens watn för intet.

18. Men jag betygar hwar och en som hörer Prophetians ord i thenna boken: Ho som lägger något här til, på honom skal Gud lägga the plågor, som skrifna äro i thenna boken.

19. Och om någon tager något ifrå thenna bokens Prophetias ord, hans del skal Gud borttaga utu lifsens bok, och utu then heliga staden, och utu thet som skrifwit är i thenna boken.

20. Thet säger han, som witnesbörd bär här til: Ja, jag kommer snart. Amen. Ja, kom, HERre JEsu!

21. Wår HERras JEsu Christi nåd ware med eder alla! Amen.
London: Tryckt af R. Watts.

1828.