Sida:Bibelen eller den Heliga Skrift (1828).djvu/13

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
Cap. 9. 10. 11.9
1. Mose Bok.

wändt, så at the theras faders blygd icke sågo.

24. Som nu Noah upwaknade af sitt win, och fick weta hwad hans yngste son honom gjort hade, sade han:

25. Förbannad ware Canaan, och ware en träl under alla trälar ibland hans bröder.

26. Och sade yttermera: Låfwad ware HERren Sems Gud; och Canaan ware hans träl.

27. Gud förwidge Japhet, och låte honom bo i Sems hyddor, och Canaan ware hans träl.

28. Och Noah lefde efter floden trehundrade och femtio år.

29. Så att hans hela ålder wardt niohundrade och femtio år; och blef död.

10. Capitel.

Thetta är Noahs söners slägt: Sem, Ham, Japhet: och the födde barn efter floden.

2. Japhets barn äro thesse: Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Tubal, Mesech och Thiras.

3. Men Gomers barn äro thesse: Ascenas, Riphath och Thogarma.

4. Jawans barn äro thesse: Elisa, Tharsis, Chittim och Dodanim.

5. Utaf thesse äro utspridde Hedningarnas öar i theras land, hwar efter sitt mål, slägte och folk.

6. Hans barn äro thesse: Chus, Mizraim, Phut och Canaan.

7. Chus barn äro thesse: Seba, Hawila, Sabtha, Raema och Sabthecha. Raemas barn äro thesse: Scheba och Dedan.

8. Men Chus födde Nimrod. Han begynte en wäldig herre wara på jorden,

9. Och war en wäldig jägare för HERranom. Ther af är thet ordspråket: Thet är en wäldig jägare för HERranom, såsom Nimrod.

10. Och hans rikes begynnelse war Babel, Erech, Acad och Calne uti Sinear land.

11. Utaf thet landet är sedan kommen Assur, och han byggde Ninewe och Rehoboth och Calah.

12. Och ther til Resen emellan Ninewe och Calah: Detta är en stor stad.

13. Mizraim födde Ludim, Anamim, Lehabim, Naphtuhim,

14. Patrusim och Casluhim. Af hwilka utkomne äro the Philistim och Caphthorim.

15. Men Canaan födde Zidon, sin första son, och Heth,

16. Jebusi, Emori, Girgasi,

17. Hiwi, Archi, Sini,

18. Arwadi, Semari och Hamathi. Af them äro utspridde the Cananeers slägter.

19. Och theras gränser woro ifrå Zidon genom Gerar, alt in til Gaza, til thes man kommer in til Sodom, Gomorra, Adama, Zeboim, och in til Lasa.

20. Thesse äro nu Hams barn, i theras slägter, tungomål, land och folk.

21. Men Sem, Japhets broder, then äldste, födde ock barn, hwilken en fader är til alla Ebers barn.

22. Och thesse äro hans barn: Elam, Assur, Arphachsad, Lud och Aram.

23. Arams barn äro thesse: Uz, Hul, Gether och Mas.

24. Arphachad födde Salah: Salah födde Eber:

25. Eber födde twå söner; en het Peleg, therföre, att i hans tid wardt werlden delad; hans broder het Jaketan:

26. Och Jaketan födde Almoda, Saleph, Hazarmaveth, Jarah,

27. Hadoram, Usal, Dikela,

28. Obal, Abimael, Seba,

29. Ophir, Hawila och Jobab. Alle thesse äro Jaketans söner.

30. Och theras boning war ifrå Mesa, in til man kommer till Sephar, på berget öster ut.

31. Thesse äro Sems barn, uti theras slägter, tungomål, land och folk.

32. Thetta är Noahs barns afföda, uti theras slägter och folk. Af hwilka utspridt är folket på jorden efter floden.

11. Capitel.

Och all werlden hade enahanda tunga och mål.

2. Tå de nu drogo österut, funno the