Sida:Bibelen eller den Heliga Skrift (1828).djvu/5

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


Första Mose Bok.

1. Capitel.

I begynnelsen skapade Gud Himmel och Jord.

2. Och jorden war öde och tom, och mörker war på djupet, och Guds Ande swäfwade öfwer watnet.

3. Och Gud sade: Warde ljus; och thet wardt ljus.

4. Och Gud såg ljuset, at thet war godt. Tå skilde Gud ljuset ifrå mörkret;

5. Och kallade ljuset Dag, och mörkret Natt. Och wardt af afton och morgon then första dagen.

6. Och Gud sade: Warde et fäste emellan watnen, och åtskilje watn ifrå watn.

7. Och Gud gjorde fästet, och åtskilde thet watnet, som war under fästet, ifrå thet watn, som war ofwan fästet; och thet skedde så.

8. Och Gud kallade fästet Himmel. Och wardt af afton och morgon then andra dagen.

9. Och Gud sade: Församle sig watnet, som är under himmelen, uti besynnerligt rum, at thet torra må synas; och thet skedde så.

10. Och Gud kallade thet torra Jord, och watnens samlingar kallade han Haf. Och Gud såg at thet war godt.

11. Och Gud sade: Bäre jorden gräs och örter, som frö hafwa, och fruktsamma trän, at hwart och et bär frukt efter sin art, och hafwer sitt egit frö i sig sjelf på jorden; och thet skedde så.

12. Och jorden bar gräs och örter, som frö hade, hwart efter sin art, och trä, som frukt buro, och hade sitt egit frö i sig sjelfwa, hwart efter sin art. Och Gud såg at thet war godt.

13. Och wardt af afton och morgon then tredje dagen.

14. Och Gud sade: Warde ljus uti himmelens fäste, och åtskilje dag och natt, och gifwe tekn, månader, dagar och år;

15. Och ware för ljus uti himmelens fäste, och lyse på jorden. Och thet skedde så.

16. Och Gud gjorde twå stora ljus: et stort ljus, som regerade dagen, och et litet ljus, som regerade natten, och stjernor.

17. Och Gud satte them uti himmelens fäste, at the skina skulle på jorden,

18. Och regera dagen och natten, och åtskilja ljuset och mörkret. Och Gud såg at thet war godt.

19. Och wardt af afton och morgon then fjerde dagen.

20. Och Gud sade: Göre watnet af sig kräkande och lefwande djur, och foglar, som på jorden flyga under himmelens fäste.

21. Och Gud skapade stora hwalar, och allahanda lefwande och kräkande djur, som watnet af sig gör, hwart efter sin art, och allahanda fjäder-foglar, hwart efter sin art: Och Gud såg at thet war godt.

22. Och wälsignade them, och sade: Warer fruktsamme, och förökens, och upfyller hafsens watn; och foglarna föröke sig på jorden.

23. Och wardt af afton och morgon then femte dagen.

24. Och Gud sade: Göre jorden af sig lefwande djur, hwart efter sin art, fänad, kräkande djur, och wildjur på jorden, hwart efter sin art; och thet skedde så.

25. Och Gud gjorde wildjur på jorden, hwart efter sin art, fänad, efter sin art, allahanda kräkande djur på jorden, efter sin art. Och Gud såg, at thet war godt.

26. Och Gud sade: Låt oss göra Menniskan til et beläte, thet oss likt är, then

B