Sida:Bibelen eller den Heliga Skrift (1828).djvu/79

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
74Cap. 17.18.
2. Mose Bok.

2. SWofr SJef. 75 Massa och Meriba, för thet Israels barns kif skul, och för thet at the försökte HERran, och sade: Är HERran med oss eller ej ?

8. Så som Amalek, och stridde emot Israel i Rephidim.

9. Och Mose sade till Josua: Utvälj oss mänd, far ut och strid emot Amalek. I morgon wil jag stå öfwerst på högden, och hafwa Guds staf i min hand.

10. Och Josua gjorde såsom Mose honom sade, at han stridde emot Amalek. Men Mose och Aaron och Hur stego up öfwerst på högden,

11. Och så länge Mose uphöll sina händer, hade Israel öfwerhanden; men när han lät händerna ned, hade Amalek öfwerhanden.

12. üJlen 3Wofe ^inber woro tmQß; tl^6re togo tf)c en ften, od^ labe unber ^onom, at fyin fotte JTg t^truppä. %a^ ron od^ Spxt )hio unber ^d ^nber/ f)vax pÄ fin fiba : fj twrbo ^nä ^Äm ber ftabiga/ in til t^ folen gicf neb. 13. Oc^ 3ofua nebertabe %maA od^ l^an^ foK genom fn)drb^gg* I4.0cl^i?@3lrenfabetil3nofe: ©Mf t^a ttl en Aminnelfe uH en boCr o<^ befad t^et t 3ofua bron ; iX) jag fla( fbrgbra %nalef unban ^immelen^ at man i<fe met flal t&nCa upp2 ^onom. l5.0(^SOlofe btoggbe et altare/ od^ taUabe t^et ^giren 9fligi; 16. 519 l^n fabe: J?(53«rana (hib flal it>ara emot Stmalef genom en ^nb unber ®ubä beflÄnUf ifrd barn ttt bar^ nabom. 18. Sapitel. ^d) ta 3et^ro, ^reflen i gjlibian, SÄofe xoaxi ^6rbe alt t^ ®ub gjort l^be meb ÜWofe od) )ani forf 3«raer, at JpeWren ^be fbrt 3«rael utur ©^ gwten : 2. Üog ^n ^ipora, SWofe ^ujlru/ %n ^n ^be ^Xbala f&nbt, 3. ©amt meb l^nne« twi fbner, af l^n>itta en ^t ©erfom ; tp )an fabe': ^g dr iDorben en utl&nntng i frim^ manbe fanb, 4. Qdf t^ onbre Stiefer ; tp l^n fo? be : SWin faber^ @ub bafirer irarit min ^elp/ od) (^afu^er fralft mtg tfri ^^rao^ fivarb. 5. Za nu 3etbror iWofe fit^r, cd^ ban^ fbner o<^ ^nj bufbru (ommo ti( b^ nom i bfnen in pA @ubd berg, t^er ban ligret upflogit b^be, 6. edt ban fäga SKofe : 3ag 3etbro# ttn fn)ar, dr tommen ti( tig, o<^ tin b«^ flru, od^ baba ^tmM fbner meb benne. 7. 2^ gtcf 2Rofe ut emot bonom, od^ böjbe flg f6r bonom, od) tli tbe f)a>t b^Ifat )Voax omian, gingo tbe in i tjaOet. 8. Xa f brt&Ibe SRofe Tm xohx alt tbet §eülren babe giort ^pbatao ocb tbe gt)ptier, f br 3draetö f(u(, od^ aU tben mbta fom tbe pd n>agen ^t babe^ oi^ at JpegUren babe bu^it tf)tm, 9. Od) 3ctbro frbjbabe flg bfwer alt tbet goba/ fom ,^>@9lren )aU gjort 3^rae(/ at bon bäbe fra(fl ffytm tfri tbe g^ptierS b<uib. lo.Dcb 3etbro fabe: WfwHib wäre ^aHren, tben eber frdlfl bafwer ifrd tbe (lgt)ptierSo<b$b<<raoJb<<nb; tben tbet ean fraifa fttt fott ifran @g9pti banb. 1 1. 5Wu n>et jag, at ^Sflren ir flbrre in aia ©ubar tberfbre at t^ b^g^ mobeligen emot tbem banblat bafwa. 12. Od) 3etbro/ ÜRofe fn>ar/ tog brim neoffer, o^ offrabe t^ @ubt. £a fem 5Caron od) atte tbe aibfte I 3«rael til at hta brbb fbr ®ubi meb 3Jlo|e fwAr. 13. Xben anbra morgonen fotte ftg SKofe, tilat bbma fottet; oar fSg alt tl^t f)an gjorbe meb fo(H fabe ^ Sytoab ht tbet txi gbr meb foICet? S^roi fttter tu ak (ena/ o^ a(t foffet fiar omCring tig tfrd morgonen a(t in ttl af tonen? 15. SWofe fiXHirabe bonom : golfet fom«  mer til mta, o<b fragar ®üb om rab ; 16. Zt) ta tbe bafwa nagot at fta^a, tomma tbe til mig, at jag flal bbma emeltan buvir od^ en od^ b<uti ndflar odb n>ifa tbem &nbi ritt od) band lag. 17. 4^nS fn>ar fabe til ^onom : Zbet ar icf e gobt fom tu gbr. DIgitized by Google